De nieuwe milieusticker in Spanje: een uitleg

Voor veel mensen is het toch een beetje uit de lucht komen vallen: de milieusticker die vanaf 1 januari 2023 in veel steden in Spanje verplicht is geworden voor voertuigen. Ook is er onder Nederlanders en Vlamingen nog veel onduidelijkheid over. Moet je zo’n sticker hebben met een buitenlands kenteken? Is de milieusticker in heel Spanje verplicht? Waar kan je zo’n sticker krijgen?

In dit artikel geven we antwoord op al deze vragen, en meer.

¿Benieuwd? ¡Vamos!

milieusticker spanje

Niet helemaal nieuw

Hoewel voor veel mensen de milieusticker in Spanje nieuw is, bestaat hij al sinds 2016. Toen heeft het Spaanse dienst voor wegverkeer (DGT – Dirección General de Trafico) de classificatie ingevoerd waar de sticker naar verwijst.

Het idee was toen om minder vervuilende voertuigen van een herkenbaar kenmerk te voorzien, zodat lokale overheden dat kunnen gebruiken bij het vaststellen van hun milieubeleid.

In eerste instantie was het bedoeld om te gebruiken voor tijdelijke beperkingen in periodes met verhoogde luchtvervuiling. Om deze beperkingen makkelijk te kunnen handhaven, is de milieusticker (distintivo ambiental) in het leven geroepen. Op die manier zijn schonere voertuigen meteen te herkennen. Voertuigen die niet voorzien zijn van een sticker, kunnen dan geweerd worden uit een bepaald gebied.

Sinds 2016 gebruiken steeds meer gemeentes in Spanje dit systeem. De nieuwigheid in 2023 is dat vanaf 1 januari alle gemeentes met meer dan 50.000 inwoners een zone zullen hebben die enkel nog toegankelijk zijn voor voertuigen met een (bepaalde) sticker. Dit is een landelijke maatregel, die niet alleen geldt in periodes met verhoogde luchtvervuiling maar het hele jaar door.

Overigens worden vanaf dat moment ook stickers uit andere landen erkend: Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk of Denemarken. Dit is van belang voor auto’s met een niet-Spaans kenteken. hier komen we later nog op terug.

De sticker zelf

Zoals gezegd is de milieusticker in Spanje bedoeld om makkelijk te kunnen zien hoe vervuilend een voertuig is. Hierbij is ervoor gekozen om de sticker toe te kennen aan schonere voertuigen. Als een voertuig teveel luchtvervuiling veroorzaakt, krijgt die dus geen sticker. Alleen voertuigen die in Spanje geregistreerd zijn, kunnen een Spaanse milieusticker krijgen.

De sticker zelf is rond, en in het midden geeft een grote letter de categorie aan waar het voertuig in valt. Hier komen we verderop nog op terug. Elke categorie heeft een eigen kleur, zodat het nog makkelijker te herkennen is.

Links van de categorie staat het stickernummer met een streepjescode. Deze zijn uniek voor elke sticker. Bovenaan staat de Europese milieucategorie waar de auto in valt. Onder de categorie staat het logo van de DGT, de Spaanse dienst voor wegverkeer.

Aan de rechterkant is er een QR code, het kenteken van de auto en een vermelding van de brandstof waar de auto op rijdt. Via de QR code is aanvullende informatie van de auto te vinden uit de database van de DGT. Denk hierbij aan het merk en model, het jaar dat de auto op de weg is toegelaten, fiscale gegevens etc.

In de auto moet de sticker van binnenuit gezien rechts onder op de voorruit aan worden gebracht.

De sticker is overigens ook verplicht op gemotoriseerde tweewielers. Voor die voertuigen is minder duidelijk vastgelegd waar je de sticker moet plakken, als hij maar goed zichtbaar is.

Categoriën

Voertuigen die te vervuilend zijn, behoren tot categorie A. Voor die categorie bestaat er geen sticker. De categoriën waar wel een sticker voor bestaat staan hieronder, op volgorde van meer naar minder vervuilend. De genoemde maanden en jaartallen verwijzen naar het moment dat het kenteken is toegewezen aan een voertuig.

 • Categorie B, gele sticker. Komt overeen met de Europese norm EURO 3 voor benzinevoertuigen en EURO 4 en 5 voor dieselvoertuigen. Deze categorie is voor benzinevoertuigen van na januari 2000 en dieselauto’s van na januari 2006. Ook vallen voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en zware voertuigen van na 2005 hieronder, ongeacht of die op diesel of benzine rijden.
 • Categorie C, groene sticker. Komt overeen met de norm EURO 4, 5 en 6 voor benzinevoertuigen, en EURO 6 voor dieselauto’s. In deze categorie vallen personenwagens en lichte bestelbusjes op benzine vanaf januari 2006, en dieselvoertuigen vanaf juni 2015. Zware voertuigen en voertuigen met meer dan 8 plaatsen van na 2014 vallen hier ook onder, of die nou op diesel of benzine rijden.
 • Categorie ECO, een groen en blauwe sticker. In deze categorie vallen hybride voertuigen met een stekker en een autonomie van minder dan 40 kilometer, hybride voertuigen zonder stekker, en voertuigen op gas of LPG.
 • Categorie 0 (cero emisiones of “nul uitstoot”), blauwe sticker. Deze categorie is voor voertuigen die op een batterij rijden, al dan niet met een vergrote autonomie, hybride auto’s met een stekker en meer dan 40 kilometer autonomie, en auto’s met een brandstofcel.

Spaanse milieusticker kopen

Voor voertuigen met een Spaans kenteken kan je een milieusticker kopen op een postkantoor in Spanje. De sticker heeft een prijs van €5. Omdat er in de eerste weken van 2023 te weinig stickers op voorraad waren, stonden er lange tijden voor de postkantoren.

Zoals gezegd kan je voor een voertuig met een buitenlands kenteken geen Spaanse milieusticker kopen. Verderop in dit artikel komen we terug op wat je kunt doen als je met een Belgisch of een Nederlands kenteken naar en in Spanje wilt reizen.

Beperkingen

De beperkte toegang geldt niet voor het gehele grondgebied van de gemeente’s waar de sticker verplicht wordt. Deze gemeentes hebben gedurende het hele jaar 2023 de tijd om een gedeelte van de stad aan te wijzen als Zona de Baja Emisiones (ZBE). Meestal is dat het centrum van de stad en aangrenzende wijken. De sticker is enkel verplicht in die zones.

Voor voertuigen met een milieusticker 0 en ECO gelden er geen beperkingen, die kunnen in heel Spanje rondrijden, ook in de ZBE’s. Voor voertuigen in de categoriën B en C heeft de landelijke overheid geen regels opgesteld. Hierover beslissen dus de lokale autoriteiten. Zij kunnen bevoorbeeld de toegang tot een ZBE volledig ontzeggen aan categorie C, en alleen voertuigen in categorie B toestaan voor inwoners van de gemeente of de ZBE, en eventueel bezoekers. Ook kunnen ze toegang beperken in de tijd, en bijvoorbeeld de ZBE in het weekend sluiten voor categorie C (en eventueel B). Elke gemeente mag hierin andere regels vaststellen.

Zoals gezegd, hebben alle gemeentes met meer dan 50.000 inwoners de verplichting om in 2023 een ZBE aan te wijzen. Dat zijn in Spanje 149 plaatsen. Gemeentes met meer dan 20.000 inwoners of met veel luchtvervuiling mogen ook beperkingen opleggen gebaseerd op dit systeem. Deze gemeentes zijn hier echter niet toe verplicht.

Barcelona en Madrid

In Barcelona en Madrid is de milieusticker niet voldoende. Daar moet je de auto registreren op de website van de gemeente.

Voor Barcelona gaat dat via deze website. Ook een auto met een buitenlands kenteken moet je op die site geregistreren.

In Madrid zijn er twee mogelijkheden. Als je de auto parkeert in een parkeergarage binnen de ZBE, krijg je automatisch toestemming op het moment dat je de ticket ontvangt als je de parking binnenrijdt. Dit kan tot 24 uur nadat je de ZBE binnen bent gekomen. De andere mogelijkheid is dat een bewoner van de ZBE via de website van de gemeente autorisatie voor je vraagt. Dit kan tot vijf dagen na het binnenrijden van de ZBE.

Buitenlandse kentekens

Ook voertuigen met een buitenlands kenteken, dat wil zeggen een kenteken van buiten Spanje, kunnen alleen een ZBE betreden met de juiste milieusticker. Voor deze kentekens kan er in Spanje zelf echter geen sticker uitgegeven worden, omdat ze niet geregistreerd staan bij de DGT. Maar zoals eerder gezegd, erkent men in Spanje ook de Franse, Duitse, Oostenrijkse of Deense milieusticker. Als je een Nederlands of Belgisch kenteken hebt, is het dus zaak een van die stickers te verkrijgen.

Om te weten welke sticker je moet bestellen, hieronder een klein overzicht.

Benzinevoertuigen (behalve zware voertuigen):

 • Categorie B. Frankrijk: crit’air 3. Duitsland: categorie 4. Oostenrijk: EURO 3/III.
 • Categorie C. Frankrijk: crit’air 1 of 2. Duitsland: categorie 4. Oostenrijk: EURO 4/IV, 5/V, of 6/VI

Dieselvoertuigen (behalve zware voertuigen):

 • Categorie B. Frankrijk: crit’air 2 of 3. Duitsland: categorie 4. Oostenrijk: EURO 4/IV of 5/V.
 • Categorie C. Frankrijk: crit’air 2. Duitsland: categorie 4. Oostenrijk: EURO 6/VI

Elektrische en hybride wagens

 •  Categorie ECO. Frankrijk: crit’air 1. Duitsland: categorie 4. Oostenrijk: EURO 6/VI
 • Categorie 0. Frankrijk: crit’air 1 of crit’air véhicule électrique. Duitsland: categorie 4, 5 of 6. Oostenrijk: EURO 6/VI. 

In Denemarken bestaat er maar 1 sticker die voor alle categoriën gebruikt kan worden.

Verdere vragen of opmerkingen? Ondersteuning nodig?

Wij van your catalancontact kunnen een milieusticker voor je auto bestellen, zolang die voldoet aan de voorwaarden. We kunnen dit zowel voor een auto met een Spaans kenteken doen, als voor wagens met een buitelands kenteken. In dat laatste geval vragen we de Franse sticker voor je aan.

Geïnteresseerd? Contacteer ons dan per mail op: info@yourcatalancontact.com of via ons contactformulier. We staan overigens ook tot je beschikking voor ondersteuning bij alle andere mogelijke procedures.

Blijf je graag op de hoogte over de Spaanse bureaucratie? Dan kan je ons ook volgen op facebook, of je inschrijven op onze mailinglijst. Zo ontvang je elke week ons nieuwste artikel.

15 thoughts on “De nieuwe milieusticker in Spanje: een uitleg

 • Jan Willemsen

  Helder en inmiddels bij velen bekend. Echter, ik heb een vraag hierover waar ik geen antwoord op kan vinden.

  Toen wij in Nederland woonden, kwamen wij met grote regelmaat in Duitsland. Niets vreemds als je in de grensstreek woont. In Duitsland werden ook milieustickers ingevoerd. Maar als je in het bezit was van een GPK (gehandicaptenparkeerkaart), gold deze verplichting niet. Heeft iemand enig idee hoe dit in Spanje zit? Is er – zoals in Duitsland – een algemene regel of geldt ook hier dat de gemeenten het zelf mogen bepalen?

  Mensen met een mobiliteitsbeperking hebben vaak een dieselauto in de vorm van een bestelauto of bus. Daar kan je makkelijker een scootmobiel of rolstoel in meenemen. Daarom werd in elk geval in Duitsland deze uitzondering gemaakt.

  • Maarten Rinsema

   Hallo Jan,

   Het staat elke gemeente vrij hier een eigen beleid voor uit te zetten. Omdat veel gemeentes de ZBE nog in moeten richten – ze hebben daar heel 2023 voor – is het op dit moment dus nog niet helemaal duidelijk hoe dit vorm krijgt. Wel is het zo dat in gemeentes waar de ZBE al bestaat, voertuigen geregistreerd als eigendom van mensen met een mobiliteitsbeperking toegang blijven behouden tot de de zone waarvoor de beperking geldt, ongeacht de categorie waar dat voertuig in valt.

  • Jan Willemsen

   Hoi Maarten,

   Probleem is dat mijn vrouw een GPK (gehandicaptenparkeerkaart) heeft als passagier. Dit betekent dat iedere bestuurder met wie zij meerijdt, voor het parkeren deze kaart kan gebruiken. Ze heeft dus geen eigen voertuig en daarmee ook geen eigen registratie bij de gemeente. Zal dus nog wel een speurtocht gaan worden.

   • Maarten Rinsema

    Hallo Jan,

    hou de lokale pers in de gaten, en zodra de gemeente besluiten gaat nemen over de ZBE, probeer dan rechtstreeks bij de gemeente informatie in te winnen over hoe ze dit denken te reguleren.

    Sterkte!

 • Ben de Groot

  Hoi Maarten, ik woon in spanje mijn auto heeft een Spaanse eco sticker, ik kan hier dus niet terug vinden of deze ook in andere landen geldig is.weet jij dat misschien?
  Met vriendelijke groet Ben

  • Maarten Rinsema

   Hallo Ben,

   Ik weet niet hoe het voor alle landen zit, maar in Frankrijk is de Spaanse sticker bijvoorbeeld niet geldig. Andersom is wel het geval: een Franse sticker is wel geldig in Spanje.

 • Monica

  Ik heb ook een vraag waar ik geen antwoord op kan vinden. Wij gaan een cruise maken en hebben de auto voor 7 dagen in een parkeergarage staan in een milieu zone, hebben wij dan ook een milieusticker nodig als de auto in die periode niet de weg op gaat?

  • Maarten Rinsema

   Hallo Monica,

   Dat hangt van de gemeente af, maar over het algemeen hoeft dat niet. Let erop dat je van en naar de parkeergarage rijdt op tijdstippen dat de beperkingen niet van kracht zijn.

 • Sandra

  Goedemiddag, is de regel niog van toepassing dat een Franse milieu sticker voldoet voor een bezoek aan Barcelona?
  Wij willen morgen, 7 juni, naar van Miami Platja naar Barcelona.
  Groet
  Sandra

  • Maarten Rinsema

   Hallo Sandra,

   Ik weet dat dit bericht te laat komt, maar hopelijk hebben anderen er wat aan. Die regel is inderdaad nog steeds van toepassing.

 • Anne

  Goede dag,
  we gaan de komende zomer met de auto naar Madrid vanuit Portugal. we hebben een dan een Portugese huurauto. hoe kunnen we toch dit regelen?
  klopt het dat de milieu sticker alleen nodig is om binnen in het centrum van Madrid te rijden? dank je

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *