Een Nederlands of Belgisch rijbewijs als je in Spanje woont

Je bent Nederlands of Belgisch en je woont in Spanje, hoe zit dat dan met je rijbewijs? Vroeg of laat loop je tegen deze vraag aan (vaker vroeg dan laat). Hoe lang is een Nederlands of Belgisch rijbewijs eigenlijk geldig in Spanje? En wat moet je doen als het verloopt?

Als het aankomt op buitenlandse rijbewijzen zijn de regels en voorwaarden in Spanje in de laatste decennia regelmatig veranderd, waardoor er nu veel verschillende verhalen in omloop zijn. Waarschijnlijk hoor je van verschillende mensen verschillende dingen. In dit artikel bekijken we wat tegenwoordig je rechten en plichten zijn als je een Nederlands of Belgisch rijbewijs hebt en je gaat in Spanje wonen.

Nederlands Belgisch Rijbewijs Spanje
Foto: Maarten Rinsema

Europees rijbewijs

In 2013 is er het “Europees rijbewijs” ingevoerd in alle landen van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Dit vervangt de landelijke rijbewijzen. Zoals iedereen wel zal weten, is dit nieuwe rijbewijs een plastic kaartje ter grote van een credit card. Langzaamaan vervangt dit kaartje alle nationale rijbewijzen van voor 2013, vaak onhandige grote stukken papier. Het doel was om een eenvormig systeem te creëren, en om fraude tegen te gaan.

Een van de grote voordelen is dat een rijbewijs van het ene land zonder beperking geldig is in alle andere landen. Deze regel geldt dus zowel voor mensen die tijdelijk in een ander land verblijven, als voor mensen die zich er definitief gevestigd hebben. Over het algemeen is het dus zo dat een Nederlands of Belgisch rijbewijs pas vlak voor de vervaldatum omgewisseld hoeft te worden in Spanje. Hier bestaan wel wat uitzonderingen op, waarover later meer.

Spaans rijbewijs

Er bestaat dan misschien een “Europees rijbewijs” dat in alle landen van de EU en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein dezelfde vorm heeft en zonder beperking geldig is, elk land kan nog steeds regels en voorwaarden opleggen aan de uitgifte van de eigen rijbewijzen. Een Spaans rijbewijs wordt dus in Nederland of België erkent, en andersom, maar er zijn toch ook verschillen.

Het grootste verschil is dat Spanje een zogenaamd puntenrijbewijs heeft. De meeste Europese landen hebben dit trouwens. In Nederland zal dit niet helemaal onbekend zijn, omdat men daar een vergelijkbaar systeem hanteert voor jonge automobilisten en voor rijden onder invloed. België daarentegen kent dit systeem in het geheel niet.

Puntensysteem

In het Spaanse puntensysteem begin je met 12 punten. Voor een beginnend automobilist (minder dan 3 jaar ervaring) of iemand die het rijbewijs heeft herkregen na een invordering, is dit 8 punten.

Voor overtredingen krijg je puntenaftrek, tot je op 0 uitkomt. Afhankelijk van de ernst van de overtreding verlies je 2, 3, 4, 6 of alle punten. Bij 0 punten wordt je rijbewijs ingevorderd. Er zijn dan ook weer manieren om je saldo op te hogen.

Puntenaftrek

Om te beginnen krijg je in de volgende gevallen 2 punten aftrek:

 • Meer dan 20 km/uur te hard rijden
 • Niet de juiste lichten voeren
 • Zonder veiligheidsgordel om rijden
 • In het geval van motorrijders: iemand van jonger dan 12 jaar vervoeren

In de volgende gevallen krijg je 3 punten aftrek:

 • Onvoldoende afstand bewaren
 • Zonder lichten rijden bij beperkte zichtbaarheid
 • Bij het dragen van een hoofdtelefoon, oordopjes of het gebruik van andere apparaten verbonden aan de mobiele telefoon
 • Meer dan 30 km/uur te hard rijden
 • Verkeerd parkeren

In de volgende gevallen krijg je 4 punten aftrek:

 • Rijden in een voertuig zonder nummerplaat, kentekenbewijs of dat niet voldoet aan de voorwaarden voor de ITV (dat afgekeurd is)
 • Geen rijbewijs kunnen tonen als daar door de autoriteiten naar wordt gevraagd
 • Meer dan 0,25 mg/l alcohol in het bloed (of 0,15 mg/l voor professionele chauffeurs)
 • Een stopbord negeren
 • Achteruitrijden op de snelweg (zowel autovía als autopista)
 • Door rood rijden of aanwijzingen van verkeersagenten negeren

Tenslotte krijg je in de volgende gevallen 6 punten aftrek:

 • Rijden onder invloed van drugs
 • Met meer dan 0,75 mg/l alcohol in het bloed (0,3 mg/l voor professionele chauffeurs)
 • Gevaarlijk rijgedrag (plotselinge, ruige en gevaarlijke bewegingen)
 • De snelheidslimiet met meer dan 50% overschrijden
 • Bellen achter het stuur

Je kan niet meer dan 8 punten verliezen in 1 dag, behalve in bepaalde gevallen. In die gevallen kan je zelfs alle punten in een keer verliezen. Het gaat dan onder andere om de volgende gevallen:

 • Extreme hoeveelheden alcohol of drugs in het bloed
 • Weigeren een alcohol- of drugstest te ondergaan
 • Extreem gevaarlijk rijgedrag
 • In het bezit zijn van een apparaat dat snelheidsradars verstoort
 • Spookrijden
 • Deelnemen aan illegale races

Verlies van alle punten

Als je alle punten bent kwijtgeraakt, krijg je bericht dat de procedure van het intrekken van je rijbewijs in gang is gezet. Je hebt dan tien dagen de tijd om hier beroep tegen aan te tekenen. Als je vervolgens bericht ontvangt dat het rijbewijs definitief is ingetrokken, moet je het inleveren bij een kantoor van de DGT.

Vervolgens mag je gedurende in ieder geval 6 maanden niet rijden. Tijdens die periode kan je een cursus verkeersbewustzijn doen van 24 uur. Als vervolgens de 6 maanden voorbij zijn (3 maanden voor professionele chauffeurs), kan je bij de DGT een theorie-examen afleggen over de inhoud van die cursus. Als je voor dat examen slaagt, krijg je je rijbewijs terug met een saldo van 8 punten. Deze cursus en het examen kan je aanvragen bij een rijschool of rechtstreeks bij de DGT.

Autorijden terwijl je geen punten meer hebt, kan leiden tot een taakstraf, een geldboete of zelfs een gevangenisstraf tussen 3 en 6 maanden.

Punten verdienen

Maar er zijn dus ook manieren om je puntensaldo te verhogen. Als een beginner 3 jaar ervaring heeft, wordt zijn saldo opgehoogd van 8 naar 12 punten. Als je rijbewijs was ingevorderd, gebeurt dit na 2 jaar incidentloos rijden. Alle andere mensen beginnen met 12 punten. Na elke 3 jaar incidentloos rijden, krijg je vervolgens twee punten, tot een maximum van 15 punten.

Als je door sancties minder dan 6 punten kwijt bent geraakt, wordt je saldo 2 jaar na de laatste sanctie weer op 12 punten gezet. Als je 6 punten kwijt bent, duurt dat 3 jaar.

Een andere mogelijkheid om punten te verdienen is door het volgen van een curso de sensibilización y reeducación vial, letterlijk een cursus verkeersbewustzijn en heropvoeding. Die cursus duurt 12 uur. Je krijgt hier 4 punten voor. Dit kan slechts een keer in de twee jaar.

Saldo raadplegen

Om te weten waar je aan toe bent, kan je je saldo raadplegen. Dat doe je op de website van de DGT (Dirección General de Tráfico), klik hier voor de link. Dit gaat echter wel met via een digitaal toegangssysteem. Je kan inloggen met bijvoorbeeld Cl@ve. Om te weten wat de DGT precies is, kan je dit artikel lezen.

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een Spaans rijbewijs is van een aantal zaken afhankelijk. Tot 65 jaar zijn categorie A en B rijbewijzen tien jaar geldig, en categorie C, D of E vijf jaar. Na die leeftijd zijn categorie A en B rijbewijzen vijf jaar geldig, en C, D of E maar drie jaar.

Ook kan een arts tijdens de medische keuring besluiten dat er een rijbewijs met een kortere geldigheidsduur afgegeven moet worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een aandoening hebt die je nu nog niet belemmerd auto te rijden, maar waarvan verwacht kan worden dat je toestand verslechterd voor het einde van de normale geldigheidsduur.

Foto: Maarten Rinsema

Verlengen of omwisselen Nederlands of Belgisch rijbewijs in Spanje

Zoals we hebben gezien, als je in Spanje gaat wonen, hoeft een Nederlands of Belgisch rijbewijs niet binnen een bepaalde tijd omgewisseld te worden voor een Spaanse. Pas als je rijbewijs gaat verlopen vraag je een nieuw rijbewijs aan. Dit zal dan om een Spaans rijbewijs gaan, waarop Spaanse regels van toepassing zijn. Dit doe je minstens drie maanden voor het verlopen van je rijbewijs.

Er geldt overigens een uitzondering voor rijbewijzen zonder vervaldatum of die meer dan 15 jaar geldig zijn. Deze moet je wel binnen 2 jaar omwisselen. Het Spaanse rijbewijs dat je dan krijgt, heeft niet dezelfde geldigheidsduur als je oorspronkelijke rijbewijs. Het is een gewoon Spaans rijbewijs dat in de meeste gevallen na 10 jaar weer vervalt.

Deze regels zijn van toepassing op personen die 6 maanden of meer in Spanje wonen. Het is natuurlijk niet mogelijk om in Spanje een rijbewijs aan te vragen of te laten “verlengen” als het in België of Nederland is ingetrokken.

Je kan overigens besluiten om je rijbewijs eerder in te wisselen. Een groot voordeel hiervan is dat het een pak gemakkelijker is om een nieuw rijbewijs te krijgen in het geval van diefstal of verlies.

In verband met het puntensysteem, kan het daarentegen interessant lijken om een Nederlands of Belgisch rijbewijs juist pas zo laat mogelijk in te wisselen in Spanje. Tot op bepaalde hoogte is dat ook zo. De autoriteiten in Spanje kunnen namelijk een Nederlands of Belgisch rijbewijs niet afnemen gebaseerd op dat systeem. Maar schijn bedriegt. Als je in Spanje woont en je hebt een NIE, dan staan je strafpunten wel degelijk ergens geregistreerd. Ze worden verrekend op het moment dat je een Spaanse rijbewijs aanvraagt.

Diefstal of verlies Nederlands of Belgisch rijbewijs

Als je langere tijd in Spanje verblijft, en je rijdt nog door op een Nederlands of Belgisch rijbewijs, dan kan je daarvan bij diefstal of verlies geen duplicaat aanvragen. In dat geval zal je dus ook een Spaans rijbewijs moeten aanvragen.

Procedure verlengen of aanvragen rijbewijs

Om te beginnen moet je een afspraak maken. Zoals wel vaker in Spanje, kan dit de nodige voeten in aarde hebben. Verder naar beneden leggen we uit hoe je een afspraak maakt. Het is eventueel mogelijk om iemand te machtigen om namens jou naar de afspraak te gaan. Daarvoor volg je de stappen op deze pagina van de DGT, of gebruik je dit formulier.

Voor de afspraak moet je een medische keuring ondergaan. Daarover later meer. Op het betalen van de kosten van de verlenging komen we ook later terug.

Na het indienen van de aanvraag en het betalen van de kosten, duurt het ongeveer anderhalve maand voor je het nieuwe rijbewijs thuis ontvangt. Bij de afspraak wordt je oude rijbewijs ingenomen. Je krijgt een tijdelijk document mee dat aantoont dat je de aanvraag in hebt gediend, en dat je kan gebruiken bij controles. Dit document is in principe alleen geldig in Spanje, maar kan buiten Spanje ook gebruikt worden in combinatie met een internationaal rijbewijs.

Afspraak maken

Het verlengen van je rijbewijs gaat op afspraak. Klik hier voor de website om een afspraak te maken. Je selecteert links het kantoor, en rechts renovación de permisos de conducción (solo UE/EEE). Vervolgens verschijnt er een extra menu waar je het land van uitgifte van je huidige rijbewijs in moet geven. Klik dan op continuar.

In het volgende scherm is er een een sectie zijn Área: Conductores. Daarin kies je Trámites de canjes de permisos europeos y de Andorra, Corea, Japón, Mónaco y Suiza. Klik weer op continuar.

Dan kom je op een scherm waar je al je gegevens in moet geven. Daarna klik je op solicitar. In het volgende scherm staan de beschikbare afspraken met dag en tijd. Als er geen afspraak beschikbaar is, herhaal dan alle stappen maar zoek op een ander kantoor. Je kan ook buiten je provincie zoeken: je hoeft niet per sé in de eigen provincie naar de DGT voor deze procedure.

Let op: het aantal beschikbare afspraken is schaars, en je mag maar een aantal keer per dag proberen een afspraak te maken. Je kan eventueel ook bellen met telefoonnummer 060 om een afspraak te maken.

Lukt het echt niet om een afspraak te maken, dan kan je altijd proberen ’s ochtends op goed geluk naar het kantoor van de DGT te gaan. Heel soms komen er op de ochtend zelf nog afspraken vrij namelijk.

Benodigde documenten

Voor het verlengen van je rijbewijs bij de DGT heb je de volgende documenten nodig:

 • Formulier 03, ingevuld. Neem het voor de zekerheid in tweevoud mee.
 • Je certificado de registro (“residencia” of “permanente NIE”) en paspoort.
 • Een medisch rapport van een erkend centrum. Dit rapport mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Hierover later meer.
 • Je Nederlandse of Belgische rijbewijs dat je in gaat wisselen.
 • Betalingsbewijs van de leges of taxes.
 • Twee exemplaren van een recente pasfoto van 32×26 mm. Deze foto dient recht van voren genomen te zijn en je gezicht moet onbedekt en goed herkenbaar zijn. Brillen met getinte glazen zijn niet toegestaan. Een hoofddoek om religieuze redenen is dan weer wel toegestaan, zolang het gehele gezicht van de haargrens tot de kin goed te zien is.
 • Een volante de empadronamiento, een uittreksel van je inschrijving bij de gemeente niet ouder dan 3 maanden. Dit is niet verplicht, maar sommige kantoren van de DGT vragen er wel om en zullen de aanvraag verwerpen als je dit niet bij je hebt. Neem het dus voor de zekerheid mee.
 • In geval van aanvraag na van diefstal of verlies: de politie-aangifte

Volgens de websites van de Nederlandse overheid zou je ook een echtheidsverklaring van het RDW van je Nederlandse rijbewijs in moeten leveren. Hierover is op de Spaanse websites echter niets terug te vinden en in de praktijk wordt het dan ook niet gevraagd.

Kosten

Voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs of het verlengen van een Spaans rijbewijs betaal je wat leges of taxes. Dit kan op drie manieren. Om te beginnen kan je op de kantoren van de DGT zelf meestal betalen met je bankpas. Ook kan je de leges vantevoren betalen via internet (klik hier voor de link).

De kosten voor het aanvragen van een Rijbewijs in Spanje, na het verlopen van een Nederlands of Belgisch rijbewijs, zijn €24,85 (in 2022). Het verlengen van een Spaans rijbewijs kost net zoveel.

Medische keuring

Voor je naar de afspraak gaat, dien je een medische keuring te ondergaan. Dit kan in een van de centra die door de DGT erkend zijn. Klik hier voor een lijst van die centra. De keuring bestaat uit de volgende zaken:

 • Het invullen van een gezondheidsverklaring, waarbij je ook je medicijnen op moet geven
 • Een oogonderzoek
 • Een bloeddrukonderzoek

Bij de keuring moet je je rijbewijs, paspoort en certificado de registro (“residencia” of “permanente NIE”) bij je hebben. Het kost ongeveer €50, afhankelijk van het centrum. Na de keuring krijg je een rapport dat je bij de aanvraag van je rijbewijs bij de DGT weer in moet leveren.

Meer informatie, ondersteuning en begeleiding

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande? Heb je ondersteuning nodig bij het inwisselen of verlengen van je rijbewijs in Spanje? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via info@yourcatalancontact.com, of via ons contactformulier.

De gehele maand juli gaan we in op autobezit en -rijden in Spanje. Hoe zit dat met je rijbewijs als je in Spanje gaat wonen? En met het kenteken van je auto? Op deze vragen en meer geven we de komende weken antwoord. Als je op de hoogte wilt blijven van onze laatste publicaties, schrijf je dan ook zeker in op onze nieuwsbrief en volg onze facebookpagina!

32 thoughts on “Een Nederlands of Belgisch rijbewijs als je in Spanje woont

 • Mariette Van genugten

  Goede dag, wat een duidelijk verhaal. Kunt u mij ook vertellen hoe je in Spanje, met nog steeds een NL rijbewijs aan een internationaal rijbewijs komt?
  Soms heb je dat nodig bij auto huur.

  Hartelijk dank,
  Mariette van Genugten

  • Maarten Rinsema

   Hallo Mariette,

   Bedankt voor je reactie.

   Een internationaal rijbewijs vraag je ook aan bij de DGT. Hiervoor volg je min of meer dezelfde procedure als voor de aanvraag van een verlenging. Op het formulier 03 selecteer je “solicitud de permiso internacional”, en op het website voor het maken van de afspraak kies je in het eerste scherm bij “tipo de trámite” de optie “trámites de oficina”.

 • Wouter

  Bedankt voor het duidelijke verhaal.
  Kan het zijn dat de website van DGT niet werkt? Ik krijg een error op hun pagina.

  En nog een andere vraag.
  Mijn Nederlandse rijbewijs is verlopen, ik wil dus een nieuwe aanvragen, dat wordt dan sowieso een Spaanse toch? Of is er ook zoiets als een Europees rijbewijs (sorry, was me niet helemaal duidelijk hierboven in je tekst).

  • Maarten Rinsema

   Hallo Wouter,

   Bedankt voor je reactie.

   Welke link doet het niet? Ik heb ze allemaal even gecheckt en bij mij werken ze prima, dus allicht zie ik iets over het hoofd.

   Wat betreft je vraag: alle nieuwe rijbewijzen in de EU zijn “Europese rijbewijzen”, maar toch zijn er verschillen per land. Als je in Spanje woont en je Nederlandse rijbewijs is verlopen, dan moet je inderdaad een Spaanse aanvragen. Ik heb de tekst een beetje aangepast, hopelijk is het wat duidelijker.

   Succes ermee, en als je nog vragen hebt dan hoor ik het graag!

   Maarten

  • Maarten Rinsema

   Hallo Monique,

   Hoogstwaarschijnlijk is je Spaanse rijbewijs een Europees rijbewijs. Dat zie je aan de Europese vlag in de linker bovenhoek van het plastic kaartje. In dat geval hoef je in België niet opnieuw examens af te leggen. Tegen de tijd dat je Spaanse rijbewijs verloopt, kan je het bij de gemeente verlengen, net als een Belgisch rijbewijs, en het nieuwe rijbewijs dat je dan ontvangt, is een Belgisch rijbewijs.

 • Agnes

  Hallo,

  Wij hebben een auto met Belgische nummerplaat, wij hebben een Belgisch rijbewijs, wij zijn gedomicilieerd in België.
  Wij zijn dikwijls in Spanje (gepensioneerd) we hebben ons ingeschreven in onze Spaanse gemeente.
  Vanavond hebben een boete gekregen vd politie omdat we geen Spaans rijbewijs hebben. We zouden ons Belgisch rijbewijs moeten inleveren voor een Spaans.
  Klopt dat wel?
  Mvg

  • Maarten Rinsema

   Hallo Agnes,

   Ik ga er even vanuit dat jullie een papieren rijbewijs hebben dat 15 jaar of langer geldig is.

   Het probleem met deze situatie is dat jullie ingeschreven staan bij de gemeente in Spanje. Dit betekent dat je deels gedomicilieerd bent in Spanje: je mag volgens de Spaanse en Belgische wet niet in twee gemeentes tegelijkertijd ingeschreven staan. Als het de lokale politie is die de bekeuring heeft opgelegd, is dat waarschijnlijk hier op gebaseerd.

   Als je helemaal niet in Spanje gedomicilieerd bent, dan is je Belgische rijbewijs gewoon geldig in Spanje. Dat gezegd zijnde, jullie situatie is iets minder eenvoudig door de inschrijving bij de gemeente, waardoor jullie je in een grijs gebied bevinden. Je kan nu uit twee oplossingen kiezen: de boete zo snel mogelijk betalen, gebruik maken van de bonificatie van 50% voor het snel betalen van de boete, en het daarbij laten. Het alternatief is beroep aan te tekenen tegen de boete, met het risico dat je 100% moet betalen als het beroep niet toe wordt gewezen.

 • Gerd

  Ik heb een vraag ivm ook een boete die we kregen, zelfde situatie als Agnes, wij rijden wel met Spaanse platen, en ook een boete voor het rijbewijs, is wel dubbel, je moet je inschrijven in de gemeente voor aankoop wagen, omdat je je inschrijving moet registreren , en daarna een boete voor het roze rijbewijs, ondertussen wel een Europees aangevraagd!

  • Maarten Rinsema

   Hallo Gerda,

   Bedankt voor je bericht.

   het is mogelijk om zonder je in te schrijven bij de gemeente een auto te kopen in Spanje, of Spaanse platen aan te vragen voor een auto uit het buitenland. In plaats van een empadronamiento heb je dan een attest nodig van de Spaanse belastingdienst van je fiscale domicilie in Spanje (dit is wat anders dan fiscaal resident zijn, dat kan je dan gewoon in België blijgen). De meeste gestores zijn hier echter niet mee bekend. Het is dan ook belangrijk een gestor te zoeken die vaker met buitenlanders werken die een tweede woning hebben in Spanje.

   Omdat je nu bij de gemeente ingeschreven staat, gaat men ervan uit dat je permanent in Spanje verblijft. En dan is je Belgische papieren rijbewijs met een geldigheidsduur van meer dan 15 jaar inderdaad niet meer geldig. Er is weinig wat je er nu nog aan kunt doen.

   Het is spijtig dat deze situatie in jullie geval tot een boete heeft geleid. Als jullie fiscale residentie in België is, raad ik jullie aan je zo snel mogelijk weer uit te schrijven bij de gemeente in Spanje. Ook raad ik aan de boete zo snel mogelijk te betalen, om nog in aanmerking te kunnen komen voor de korting van 50% voor snel betalen.

 • Johannes van der Hoek

  Goedemorgen, hartelijk dank voor dit bijzonder informatieve artikel. We hebben zojuist een afspraak bij de DGT in Barcelona gemaakt (we wonen in Miami Platja maar Taragona was volgeboekt) voor volgende week dinsdag. Onnodig te zeggen dat het maken van een afspraak zoals altijd in Spanje, en dan ook nog voor 2 personen, nogal wat voeten in de aarde had. De eerste afspraak telefonisch (via het nummer 060) kwam uiteindelijk toch tot stand maar er mocht slechts 1 afspraak per telefoongesprek worden gemaakt. Toen we onmiddelijk na het opleggen opnieuw belden was het niet meer mogelijk om op deze datum (noch een andere) een afspraak te maken. Gelukkig waren de aanwijzingen in bovenstaand artikel zeer duidelijk. Dank zij deze aanwijzingen in bovenstaand artikel was de afspraak in 5 minuten gemaakt én bevestigd op dezelfde datum die door de persoon aan de telefoon 2 minuten tevoren als onmogelijk werd aangegeven. Dank u Maarten! Groeten uit Mont-roig del Camp – Johan van der Hoek

  • Maarten Rinsema

   Goed om te horen Johan. Succes bij tráfico! Het is eigenlijk beter dat je naar Barcelona gaat, die zijn een stuk minder streng dan in Tarragona.

 • Kristien

  Goedemiddag,
  Ik heb een Belgisch rijbewijs dat levenslang geldig is. Dat moet ik nu (jammer genoeg) omwisselen in een Spaans rijbewijs.
  – ik wilde een online een afspraak maken, maar kan het zijn dat de dienst niet werkt op zondag? Of hangt het van de browser af? (Vele Spaanse online diensten werken niet met Google Chrome maar met Firefox)
  – verder kwam ik ook deze info tegen: “Een Spaans rijbewijs is afhankelijk van uw leeftijd en de categorieën maximaal 10 jaar geldig. U dient normaliter bij iedere verlenging van uw rijbewijs een medische keuring te ondergaan. Indien uw Nederlandse rijbewijs op het moment van omwisselen langer geldig is dan uw nieuw aan te vragen Spaanse rijbewijs, hoeft u op dat moment geen medische keuring te ondergaan.”
  Is deze info correct en geldt dat ook voor Belgische rijbewijzen?

  Vriendelijke groeten,
  Kristien

  PS. Zéér handig en begrijpelijk artikel trouwens, waarvoor dank!!

  • Maarten Rinsema

   Hallo Kristien,

   De online afspraak is een groot probleem. In de meeste provincies is er meer vraag naar afspraken dan dat er afspraken zijn. De nieuwe afspraken die online komen, zijn dan ook meteen weer weg. Er kunnen afspraken online komen op de raarste momenten, ook midden in de nacht en in het weekend. Het is een kwestie van blijven proberen. Lukt het echt niet, dan zou je gebruik kunnen maken van onze dienstverlening.

   De informatie over het niet hoeven ondergaan van de medische keuring is nieuw voor mij, en kan ik ook niet terugvinden op de website van de DGT, de dienst voor het wegverkeer. We raden dan ook aan om in alle gevallen zo’n keuring te laten doen voor de afspraak bij de DGT voor het vernieuwen van het rijbewijs.

 • Raphael

  Hallo,
  Kleine opmerking in verband met het aangehaalde deel van de tekst:
  “Na het indienen van de aanvraag en het betalen van de kosten, duurt het ongeveer anderhalve maand voor je het nieuwe rijbewijs thuis ontvangt. Bij de afspraak wordt je oude rijbewijs ingenomen. Je krijgt een tijdelijk document mee dat aantoont dat je de aanvraag in hebt gediend, en dat je kan gebruiken bij controles. ”
  Wij zijn net terug van DGT Alicante. De aanvraag voor het omwisselen van een Belgisch rijbewijs naar een Spaans is ingediend. Het oude werd niet ingehouden en wij dienden nog niets te betalen. We zullen een e-mail ontvangen wanneer het Spaanse rijbewijs klaar is. We dienen het dan, na het maken van een afspraak, af te halen bij DGT en moeten dan betalen.
  Misschien is dit veranderd of is dit de werkwijze van DGT Alicante?

  • Maarten Rinsema

   Hallo Raphael,

   Zoals bij zoveel zaken in Spanje, houdt elk kantoor zijn eigen werkwijze aan. De werkwijze zoals in het artikel beschreven, is de normale richtlijn. Maar het is goed om te weten dat ze in Alicante anders werken, en nog beter om te weten dat je daar in afwachting op je Spaanse rijbewijs gewoon je oude rijbewijs kunt behouden!

   Bedankt voor deze zeer nuttige aanvulling.

 • Bert

  Hallo,
  Dank voor dit informatieve artikel. Ik heb per abuis mijn NL rijbewijs laten verlopen. Omdat ik niet meer in NL geregistreerd ben, maar in spanje kan ik het niet verlengen in NL. Kan ik bij de DGT een spaans rijbewijs aanvragen met een verlopen NL bewijs? Wat zou ik eventueel kunnen doen in NL om toch weer een geldig (niet verlopen) rijbewijs te kunnen krijgen.
  Met vriendelijke groet,
  Bert

  • Maarten Rinsema

   Hallo Bert,

   In principe kan je dit rijbewijs gewoon verlengen bij de DGT. De DGT checkt alle rijbewijzen, ook de niet verlopen rijbewijzen, met de RDW.

   • Bert

    Hoi Maarten,
    Bedankt voor je reactie. Wat ik bedoel is dat mijn NL Rijbewijs verlopen is; dus de DGT zal zien dat mijn rijbewijs verlopen is. Op de website van de DGT staat dat je (in mijn geval huidige NL) rijbewijs geldig moet zijn. Jij denkt dat ze bereid zijn om een verlopen NL rijbewijs te willen omzetten?

    Groeten,
    Bert

    • Maarten Rinsema

     Hallo Bert,

     Ik zie zelf op de site van de DGT staan dat een verlopen rijbewijs ook zonder probleem verlengd kan worden. Ik zou het gewoon proberen als ik jou was.

 • Betty

  Mijn Nederlandse c rijbewijs verloopt in het nieuwe jaar maar mijn overige categorieën zijn nog 5 jaar geldig. Moet ik dan nu mijn Nederlandse rijbewijs omzetten naar een Spaans rijbewijs? Of kan ik daar mee wachten en wordt bij de omzetting mijn c categorie dann ook weer gewoon toegevoegd?

  • Maarten Rinsema

   Hallo Betty,

   Je C rijbewijs vervalt als het vervalt. In theorie wordt die weer geldig als je vijf jaar later verlengd, maar ik zou het er niet op gokken, en gewoon volgend jaar je rijbewijs in z’n geheel vernieuwen (dus ook je B en eventueel je A).

 • Danielle

  Goedemorgen. Bedankt voor dit artikel. Erg duidelijk allemaal. Maar ik heb een vraag, kan het ook voorkomen dat je bij het centrum waar je terecht kan voor een medische keuring (bv Baza), ook in sommige gevallen daar je rijbewijs kan verlengen? (Vooral in de binnenlanden zeg maar). Of kan het alleen bij de dgt kantoren, bv Granada.

  Dank u.

  Danielle

 • Danny

  Goedemorgen, Ik ben op dit moment 63 jaar, heb een rijbewijs naar Europees model dat tot 2033 geldig is. Wat met de verplichte medische keuring als ik 65 jaar wordt? Moet ik dan sowieso mijn rijbewijs laten omzetten in een Spaans, of kan ik gewoon blijven rijden met mijn huidig rijbewijs tot 2033 zonder deze medische keuring te moeten ondergaan?

  • Maarten Rinsema

   Hallo Danny,

   In Spanje zijn er geen verplichte keuringen aan de leeftijd verbonden. Iedereen moet in Spanje een medische keuring ondergaan bij het verlengen van het rijbewijs, ongeacht de leeftijd.

   Voor automobilisten ouder dan 65 wordt een rijbewijs met maximaal 5 jaar verlengd, om er zo toch voor te zorgen dat die groep vaker een medische keuring ondergaat.

   Je kan dus je huidige rijbewijs tot 2033 af blijven rijden (mits het een “europees” rijbewijs is, een plastic kaartje met de europese vlag in de linkerbovenhoek). Als je nog in Spanje woont als je dat moet verlengen, onderga je dan pas een medische keuring en krijg je een Spaans rijbewijs.

 • linda ronny claus

  beste Maarten , ongelooflijke info , wij zijn belgen en wonen nu bijna 2 jaar dichtbij valencia en niemand heeft ons gemeld over het verplicht spaans rijbewijs … IK HEB EEN Internationaal Belgisch rijbewijs en het vervalt nu in november , dus als ik het goed lees moeten wij beiden zelfs als wij belg blijven een spaans rijbewijs hebben … wij hebben geen adres meer in belgie en zijn resident hier zelfs al blijven we belg toch dat is goed om te weten zal eens nakijken waar we terecht kunnen om aan te vragen , als wij belg blijven moeten wij toch ook geen nieuw paspoort aanvragen wel onze groen kaartje van resident … dank u groeten linda en ronny claus uit lliria

 • Jeroen

  Beste Maarten. Ik woon inmiddels 6+ jaar in Spanje (heb NIE), maar heb nooit mijn rijbewijs hoeven te gebruiken. Tot nu. Kom ik er zojuist achter dat hij reeds 2 jaar verlopen is… Ik begrijp dat ik een Spaans rijbewijs moet aanvragen, maar enig idee of dit zomaar kan (na 2 jaar verlopen). Het CBS verwijst mij naar de Spaanse autoriteiten, maar ik krijg geen eenduidig antwoord. Enig idee?
  Dank!

  • Maarten Rinsema

   Hallo Jeroen,

   Je moet inderdaad een nieuw rijbewijs aanvragen in Spanje. Dat doe je volgens de procedure zoals hierboven beschreven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *