Formulier TA1 invullen: uitleg en tips

Met formulier schrijf je je in bij de seguridad social. Dit is nodig voor het verkrijgen van een nummer van de seguridad social. Zie ook ons artikel Een seguridad social nummer aanvragen in Spanje: een handleiding.

>>> Download formulier TA1

Foto: Maarten Rinsema

Invullen formulier TA1

Raadpleeg ook de algemene informatie en de handige woordenlijst op onze formulierenassistent.

Alle adressen die je invult, moeten Spaanse adressen zijn. Dit mag een tijdelijk adres zijn, bijvoorbeeld van vrienden of van de makelaar. Vraag altijd om toestemming als je het adres van anderen gebruikt.

De vakken moeten met hoofdletters in worden gevuld.

Vak 1

  • 1.3: Kruis aan tarjeta de extranjero
  • 1.5: Laat dit vak leeg als je nog geen nummer van de seguridad social hebt. Als je het formulier gebruikt om je gegevens te laten wijzigen, vul je hier natuurlijk wel je seguridad social nummer in.
  • 1.9: acepto envios comunicaciones informativas de la seguridad social: “ik accepteer informatieve berichten van de seguridad social“; aankruisen wat van toepassing is. Let op: als je in dit vak een emailadres of mobiele telefoon ingeeft, wordt dat ook gezien als het accepteren van het ontvangen van informatieve berichten, ook als je hier no hebt aangekruist

Vak 2

  • Kruis aan: asignación número de seguridad social als je een nummer aan wilt vragen, en variación de datos als je een wijziging door wilt geven.
  • 2.1: causa de la variación: laat dit vak leeg als je een nummer aanvraagt. Als het gaat om het wijzigen van je gegevens, vul hier dan de oorzaak van de wijziging in.
  • A esta solicitud se acompañan los siguientes documentos: “Bij deze aanvraag worden de volgende documenten gevoegd”; geef alle bijgevoegde documenten in

Vak 3

  • A efectos de lugar de notificación el interesado/a señala como domicilio preferente: “Voor kennisgeving geeft de aanvrager het volgende adres op”. Kruis aan: El indicado en datos de solicitante, het aangegeven adres in vak 1, of El indicado a continuación: het adres hierna aangegeven; kruis dit aan als je de post op een ander adres wilt ontvangen dan aangegeven in vak 1, en geef hieronder het correspondentie-adres in.

Op de derde pagina vul je niets in. Dit is voor intern gebruik van de seguridad social.

Overige opmerkingen

¡¡BELANGRIJK!! Zorg ervoor het document van een Spaanse overheidssite te downloaden voor een zo actueel mogelijke versie. Er zijn veel verouderde versies in omloop op het internet. Deze worden niet (meer) erkend. Onze link verwijst door naar de officiële versie van de seguridad social.

Bij formulier TA1 moet je een kopie van je identiteitskaart of paspoort indienen. De meeste kantoren nemen je aanvraag niet aan als er geen kopie van een NIE of een certificado de registro de residente extranjero bijgevoegd is.

De overheid heeft 45 dagen om je aanvraag te verwerken. Deze termijn kan worden verlengd als je niet alle benodigde documenten aan hebt geleverd. Als je hiervan op de hoogte wordt gesteld, heb je tien dagen de tijd om de ontbrekende documenten aan te leveren. Als je binnen 45 dagen na aanvraag geen bericht van de seguridad social hebt ontvangen, is je aanvraag wettelijk gezien geaccepteerd. Allicht wil je dan nog wel even naar het kantoor van de seguridad social om je nummer op te halen.

Aarzel zeker niet om ons te contacteren indien je nog verdere vragen hebt over het invullen van formulier TA1. Dit kan bijvoorbeeld via onze contactpagina, of per mail op info@yourcatalancontact.com.