Een seguridad social nummer in Spanje: wat en waarom

Als je gaat werken in Spanje heb je een seguridad social nummer nodig. Als je nog niet eerder in Spanje hebt gewerkt, moet je je inschrijven bij de seguridad social om dit nummer te krijgen. Dit is het overheidsorgaan dat belast is met de sociale zekerheid. Het bewijs van inschrijving bij deze dienst is een van de verplichte documenten om te kunnen werken in Spanje. Lees hier meer over alle documenten die je nodig hebt.

In dit artikel bekijken we wat de seguridad social precies is en hoe je je er in moet schrijven. Let op: de onderstaande informatie is enkel van toepassing op mensen met een paspoort van een land in het Schengengebied (dus Nederland of België). Voor mensen van daarbuiten, dus bijvoorbeeld uit Suriname of Marokko, gelden andere procedures.

Seguridad social nummer Spanje

 

Foto: Maarten Rinsema

Wat is de Seguridad Social?

Voor veel mensen is de seguridad social het Spaanse ziekenfonds of ziektekostenverzekering. De seguridad social doet echter veel meer dan alleen het vergoeden van ziektekosten.

Letterlijk betekent seguridad social “sociale zekerheid”. Naast de financiering van het publieke zorgstelsel en het doorbetalen van het loon tijdens ziekteverlof, is de organisatie belast zaken als het uitbetalen in het geval van ouderschapsverlof, pensioenering en nabestaandenuitkeringen. Ook keert de kas van de seguridad social uit bij arbeidsongeschiktheid. Tenslotte betaalt de seguridad social de zorg aan invaliden en ouderen.

Als je in Spanje werkt, of dat nou in loondienst is of als zelfstandige, ben je verplicht ingeschreven te staan bij de seguridad social.

Seguridad Social nummer

Als je voor het eerst in Spanje gaat werken, moet je je dus gaan inschrijven bij de seguridad social. Op dat moment krijg je een nummer toegewezen. Voluit heet dit nummer número de afiliación a la seguridad social. Dit nummer is wat anders dan het DNI (of NIE voor buitenlanders). DNI/NIE wordt gebruikt voor identificatie in de meest uiteenlopende situaties. Het seguridad social nummer wordt alleen door de seguridad social gebruikt.

Als je al in Spanje hebt gewerkt, dan heb je al een nummer toegewezen gekregen. Dit staat waarschijnlijk op je arbeidscontract (misschien niet als het je eerste contract was), en op alle loonstroken die je ontvangen hebt.

Seguridad social en buitenlanders

Volgens het verdrag van Schengen heeft elke EU burger in het Schengengebied het recht om te werken in een ander land dat ook deel uitmaakt van Schengen. De voorwaarden om dit te kunnen doen, zijn in principe hetzelfde als voor burgers uit het land zelf. Voor Nederlanders en Belgen betekent dit dat ze niet over een werk- of verblijfsvergunning hoeven te beschikken. Hun paspoort of identiteitskaart is voldoende.

Dit betekent in theorie dus ook dat Nederlanders en Belgen genoeg hebben aan hun identiteitskaart of paspoort om in Spanje een seguridad social nummer aan te vragen. Helaas accepteren veel kantoren van de seguridad social geen aanvragen met enkel een paspoort, hoewel ze daar wel toe verplicht zijn. Ze eisen van de aanvrager ook een NIE op te geven. En dat terwijl een “permanente NIE” of “residencia” weer alleen te verkrijgen is als je ook gedekt bent voor je ziektekosten. En dat vereist op zijn beurt weer een inschrijving bij de seguridad social.

Om te weten hoe je uit deze ogenschijnlijke patstelling kunt komen, lees ons artikel Werken in Barcelona en Catalonië: welke documenten heb je nodig?

Aanvraag

In sommige gevallen zal je werkgever het nummer van de seguridad social voor je aanvragen als je nieuw bent in Spanje. Maar in de meeste gevallen zal je het zelf moeten doen, vooral als je nog niet over een NIE beschikt.

Benodigde documenten

Voor de aanvraag van een nummer van de seguridad social in Spanje zijn de volgende documenten vereist. Neem van alles tenminste 2 kopietjes mee voor het geval dat.

  • Kopie van het paspoort of identiteitskaart uit het land van herkomst. Het origineel moet getoond worden
  • NIE (certificado de registro)- hoewel dit wettelijk gezien niet gevraagd mag worden, doen sommige kantoren moeilijk als je dit document nog niet hebt. Zie ook ons artikel Werken in Barcelona en Catalonië: welke documenten heb je nodig?
  • Formulier TA1
  • Indien van toepassing: een bewijsstuk van officiëel geacrediteerde invaliditeit door een Spaanse overheid. Dat kan de nationale overheid zijn, of de regionale overheid. Dit kunnen dus geen Nederlandse of Belgische arbeidsongeschiktheidsverklaringen zijn.

Kosten aanvraag

De aanvraag van een seguridad social nummer is gratis.

Procedure

Online aanvraag

De aanvraag van een nummer van de seguridad social kan op twee manieren. In de eerste plaats kan je het nummer online aanvragen. Dit doe je via de website van de seguridad social (klik hier om daar naartoe te gaan).

Aanvraag in eigen persoon

De seguridad social bestaat uit meerdere afdelingen. Inschrijven doe je bij de tesorería general de la seguridad social (TGSS). Je hoeft geen afspraak te maken bij het kantoor van de TGSS bij jou in de buurt, je kan gewoon langs gaan met alle documenten.

Een lijst met alle kantoren vind je op de internetpagina van de seguridad social zelf. In het menu tipo de centro kies je Gestión de afiliación, cotización, recaudación y pagos (TGSS). In het menu daaronder kies je Administración de la seguridad social. Rechts onder localización kies je in het bovenste menu por municipio. In het menu daaronder kies je de plaats het dichtst bij jou. Als je naar het kantoor gaat, hou er dan rekening mee dat deze in de meeste gevallen alleen ’s ochtends open zijn, tot 14:00.

Als je eenmaal op het kantoor bent om je nummer te regelen, probeer je dan meteen ook in te laten schrijven in het systeem van cl@ve. Deze digitale handtekening is namelijk erg handig om allerlei zaken te regelen met de overheid. Van een uittreksel uit de burgerlijke stand tot belastingaangifte doen, bij veel zaken kan je inloggen middels het cl@ve-systeem.

Wijzigingen

Om je inschrijving bij de seguridad social te wijzigen, volg je dezelfde procedure als hierboven beschreven. Je gebruikt ook het formulier TA1. Let op: als je van werkgever verandert hoef je dit niet zelf door te geven. Dit moet je werkgever voor je doen.

Je kan wijzigingen ook online doorgeven als je toegang hebt tot het cl@ve-systeem.

Meer informatie, ondersteuning en begeleiding

 

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande? Wil je in Barcelona, Catalonië of Spanje gaan werken, en heb je behoefte aan een oriënterend gesprek? Heb je ondersteuning bij het regelen van je documenten? Kan je wel een steuntje gebruiken bij je zoektocht naar werk? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via info@yourcatalancontact.com, of via ons contactformulier.

We bieden op onze website ook andere informatie aan die handig kan zijn als je een tijdje, of definitief, in Barcelona of Catalonië wilt verblijven. Je vindt hier allerlei informatie over bijvoorbeeld studeren, woonruimte kopen of huren, en zelfs trouwen. Kijk dus rustig even rond, en als je op de hoogte wilt blijven van onze laatste publicaties, schrijf je dan ook zeker in op onze nieuwsbrief en volg onze facebookpagina!

7 thoughts on “Een seguridad social nummer in Spanje: wat en waarom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *