Werken in Barcelona: solliciteren en je Spaanse CV maken

Solliciteren voor een baan in Barcelona en Spanje: hoe doe je dat?

Een poosje in Barcelona of Catalonië wonen en werken. Voor velen blijft het voor altijd op de bucket list staan. Als je echter eenmaal daadwerkelijk de stap zet, duik je in een zee van vragen. Maanden geleden hebben we al bekeken hoe je in Catalonië woonruimte kunt huren. In de afgelopen weken hebben we bekeken welke documenten je nodig hebt om in Spanje te kunnen werken en hoe je een baan kunt vinden in Barcelona en Catalonië.

Daarmee ben je er nog niet. Uiteindelijk zal je ook echt moeten solliciteren natuurlijk. In dit artikel bekijken we hoe dit in z’n werk gaat. Heel erg verschillend is dit niet met Nederland en België, maar het is belangrijk te weten wat wel anders is.

CV

Hoewel je het belang van een sollicitatiebrief niet moet onderschatten, is je CV (in het Spaans spreekt men eerder van “currículum” dan van “CV”) het belangrijkste document.

In grote lijnen lijkt een Spaans CV op een Nederlands of Vlaams CV. In Spanje ligt de vorm en lay-out van een CV niet echt vast aan strenge richtlijnen. Het is belangrijk dat je CV opvalt, maar zonder overdreven opgeleukt te zijn: het moet wel professioneel ogen. Probeert het de vorm te geven van een marketing tool.

Het is belangrijk dat een mogelijke werkgever in een oogopslag ziet waarom jij de juiste persoon bent voor de baan die hij of zij aanbiedt. Daarom moet je CV nooit meer dan maximaal twee kantjes beslaan.

Ook moet je je CV aanpassen aan de vacature en het bedrijf. Uit onderzoek is gebleken dat werkgevers 87% van de CV’s die niet op de specifieke baan toegespitst zijn meteen uitsluiten. Maak daarom een algemene versie van je CV die je op elke vacature kunt afstemmen. Hiervoor gelden dezelfde vuistregels als in de benelux. Zet je je werkervaring bovenaan, je opleidingen, of juist je belangrijkste vaardigheden? Neem je een elevator pitch op? Of zet je in plaats daarvan kort je professionele doelen uiteen?

In tegenstelling tot wat je in Nederland en vooral Vlaanderen wel ziet, is het in Spanje niet gebruikelijk de woorden Curriculum Vitae bovenaan je CV te zetten. Dat spreekt namelijk al voor zich. Het staat wat knullig en er zijn bedrijven die alleen al op basis hiervan een CV in de prullenbak gooien.

Rubrieken

Bij de opleidingen is het normaal de middelbare school en alles wat daarna kwam te vermelden. Noem zeker ook de trainingen die je bij voorgaande bedrijven hebt gevolgd.

Bij werkervaring benoem je niet alleen de functie, het bedrijf en de duur, maar ook de belangrijkste taken en eventueel zelfs wat je er bereikt hebt. Neem in geen geval vertrouwelijke (economische) informatie van andere bedrijven op. En noem ook niet de redenen van vertrek uit vorige banen.

Sluit geen referenties in, behalve als daar in de vacature specifiek om wordt gevraagd.

Als er lange tijdsduren zijn zonder invulling op de CV, verklaar dan wat je in die periodes hebt gedaan.

Persoonlijke gegevens

Voorheen zette men in Spanje erg veel persoonlijke gegevens op de CV. Tegenwoordig is dit wat minder gebruikelijk. Gegevens die er in ieder geval op zouden moeten staan zijn je naam, achternaam, adres, telefoonnummer, je emailadres en je nationaliteit. Veel mensen zetten hun geboortedatum op de CV, maar hier kan je wat terughoudender in zijn. Vroeger zette men ook de geloofsovertuiging, burgerlijke staat en het aantal kinderen op de CV, maar dat is vandaag de dag not done.

In de regel plaatsen Spanjaarden altijd een pasfoto op hun CV. Dit is onontkoombaar als je gaat solliciteren in Barcelona of Catalonië. Als vuistregel plaats je de foto rechtsboven, maar er bestaan geen harde richtlijnen voor. Hier kan je dus mee spelen als je voor een andere lay-out kiest.

Als je je rijbewijs hebt, is het gebruikelijk dit te vermelden, eventueel in een rubriek met overige vaardigheden.

Daarnaast is het belangrijk een aantal hobbies of interessegebieden in je CV te vermelden. Dit is vaak een goed aanknopingspunt voor de werkgever om je tijdens het sollicitatiegesprek beter te leren kennen. Zoals we hieronder zullen zien, is een belangrijk deel van het sollicitatiegesprek in Spanje een informele kennismaking. En juist de persoonlijke connectie die zo gemaakt wordt, zal de doorslag geven als twee kandidaten gelijkwaardig zijn.

Talen

Als buitenlander is je talenkennis vaak een van je belangrijkste pluspunten bij het solliciteren in Barcelona en Spanje. Zorg dus dat die op een duidelijke plaats staat.

Je kan je taalniveau op meerdere manieren weergeven. Een goede Spaanse indeling is: básico – basiskennis; intermedio – gemiddeld; professional – geschikt voor vloeiend professioneel gebruik; nativo – moedertaal. Tegenwoordig staat het echter professioneler je taalniveau weer te geven volgens het Gemeenschappelijk Europees referentiekader (ERK). In dat systeem is taalvaardigheid ingedeeld in zes niveaus: A1 (basis), A2 (beginner), B1 (gemiddeld), B2 (vloeiend), C1 (gevorderd) en C2 (near-native). Het is gebruikelijk dit ook visualiseren door middel van een voortgangsbalkje of sterretjes/bolletjes.

De CV zelf kan je prima in het Engels opstellen als je helemaal nog geen Spaans spreekt, en je van plan bent om in een multinational te werken waar dat ook niet nodig is. Als je al wel wat Spaans spreekt en je wilt ruimer zoeken, maak er dan ook een in het Spaans. Wees wel altijd eerlijk over je taalniveau Spaans, je valt anders snel genoeg door de mand.

Sollicitatiebrief

De sollicitatiebrief (carta de presentación) is belangrijk en kan het verschil maken als een bedrijf een groot aantal sollicitaties ontvangt. Uit onderzoek is gebleken dat 45% van de werkgevers een sollicitatie zonder sollicitatiebrief rechtstreeks in de prullenbak gooit.

Een Spaanse sollicitatiebrief is niet fundamenteel anders dan wat we in de Benelux gewend zijn. De brief maakt de verbinding tussen je CV en de vacature of het bedrijf. Je CV is een objectieve samenvatting van alles wat je te bieden hebt. Je carta de presentación is een subjectieve uiteenzetting van wie jij bent en wat je voor het bedrijf kunt betekenen.

Qua vormgeving doe je er goed aan dezelfde lay-out te gebruiken voor je CV en je brief, of in ieder geval iets wat ermee overeenkomt. Ook je brief is een marketing tool. Maar herhaal zeker geen informatie die al in je CV staat, dat is dubbelop en staat niet goed.

Als het gaat om een baan waar weinig specifieke ervaring voor vereist is, en waar wel eens veel sollicitaties op binnen zouden kunnen komen, bedenk dan dat je brief eruit springt als die extra kort is. In dat geval kan het je kansen vergroten alsje brief zeker niet langer is dan drie kernachtige paragrafen op maximaal een velletje.

Er zijn in Spanje bedrijven die een handgeschreven brief vragen als je gaat solliciteren. Dit doen ze om je handschrift te laten analyseren als ze je uit willen nodigen. In alle andere gevallen schrijf je de brief in een tekstverwerker.

Inhoud

Je geeft de brief het beste een onderhoudende en persoonlijke toon. Pas ervoor op niet te familiair te worden.

Schrijf voor elke vacature en elk bedrijf een specifieke brief. Gebruik zeker niet een enkele algemene brief voor meerdere sollicitaties.

Geef in je brief antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom solliciteer je op deze functie?
  • Wat is de reden dat je bij dit bedrijf in Barcelona of Spanje wilt solliciteren, en niet elders?
  • Waarom is jouw professionele profiel het meest geschikt voor deze functie en dit bedrijf?

In een aantal gevallen is het schrijven van een brief nog extra belangrijk. Als het om je eerste baan gaat, moet je dit in de brief toelichten omdat er nog geen sectie werkervaring is op de je CV. Een dergelijke toelichting is ook belangrijk als er grote tijdssprongen zijn op je CV of als je een poos geen baan hebt gehad. Als iemand die al in het bedrijf werkt je op de vacature heeft gewezen of je voordraagt voor de baan, ligt dat dan ook toe in de brief. Ook zou je in de brief een toelichting moeten geven als je verandert van vakgebied.

Tenslotten kan je overwegen kort te noemen waarom je aan het solliciteren bent naar een baan in Barcelona of Spanje en niet in Nederland of België. Maar ook hiervoor geldt dat je niet tè familiair of persoonlijk moet worden of teveel moet uitweiden. Beperk je tot de functie in het bedrijf in Spanje.

Structuur

De structuur van een Spaanse sollicitatiebrief is niet anders dan in Nederland of België.

Je begint met het briefhoofd, met daarin jouw gegevens (vermeld ook je professionele titel of beroep) en de gegevens van de werkgever.

Indien mogelijk richt je je in de aanhef tot de persoon belast met de recrutering. Als je de naam van die persoon niet hebt, vermijd dan een te algemene aanhef. Apreciado Director de Recursos Humanos doet het vele malen beter dan A quien corresponda, een veel gebruikte algemene Spaanse aanhef.

Geef de inleiding een persoonlijke toon. Vertel hoe je op de vacature bent gekomen.

Daarna komt de gancho, de “haak” waarmee je de aandacht definitief binnenhaalt. Je legt daarin uit waarom jij de beste persoon bent voor de baan, en waarom deze baan voor jou persoonlijk of professioneel belangrijk is. Streef naar evenwicht tussen deze twee elementen. In de eerste zin noem je je meest relevante (werk)ervaring. Noem in dit deel ook een aantal toepasselijke vaardigheden en andere werkervaringen waar je over beschikt. Probeer vaardigheden te noemen die essentiëel zijn voor de baan waar je naar solliciteert. Leg tenslotte uit waarom jouw werkervaring(en) en vaardigheden precies zijn wat het bedrijf nodig heeft.

In het laatste deel doe je een call to action: je stelt aan de ontvanger voor op gesprek te komen om de inhoud van de brief en de CV, en wat jij in de aangeboden functie kunt betekenen verder te bespreken. Herhaal je contactgegevens, wijs erop dat er meer informatie in je CV staat en vooral: een bedankje.

Mail

Als je je sollicitatie per mail gaat sturen, is het natuurlijk niet voldoende om een lege mail te sturen met in attachment je CV en brief. Hou rekening met de volgende factoren:

  • Het object van de mail (asunto) moet kort, duidelijk en direct zijn
  • Richt de mail rechstreeks aan de recruiter
  • Leg in de mail uit wie je bent en waarom je de mail stuurt
  • Leg in het kort uit waarom jij de beste kandidaat bent voor de baan
  • Laat weten dat je beschikbaar bent voor een gesprek
  • Zet je contactgegevens bij je ondertekening
  • En vergeet niet je CV en sollicitatiebrief bij te sluiten
Foto: Chris Liverani, Unsplash

Sollicitatiegesprek

Voorbereiding

Het is in Spanje heel normaal om een bedrijf waar je een sollicitatie naartoe hebt gestuurd regelmatig even te contacteren met de vraag of ze al meer weten. Dit lijkt voor Nederlanders en Belgen misschien wat raar. Je laat op deze manier zien dat je gemotiveerd bent en geïnteresseerd in de positie. Schroom dus niet om de bedrijven in Barcelona en Catalonië waar je aan het solliciteren bent te bellen tot je een antwoord hebt.

Als je eenmaal bent uitgenodigd voor een gesprek, bereid je je natuurlijk goed voor. Net als je in Nederland of België zou doen, bezoek je de website van het bedrijf en vorm je je een beeld van de sector waarin het bedrijf opereert. Ook bekijk je goed waar de functie om gaat, en bedenk je vantevoren of je daar vragen over hebt.

Gesprek zelf

Verbaas je zeker niet als het gesprek begint met wat informelere en persoonlijke zaken. Spanjaarden komen nou eenmaal niet zo snel ter zake als Belgen en al helemaal Nederlanders gewend zijn. Bovendien heeft het over koetjes en kalfjes praten ook een functie. Het is niet alleen een smeermiddel in het gesprek, ze tasten je ook af op een persoonlijker niveau. Het informele contact heeft daarom een belangrijke plaats bij het solliciteren in Barcelona en de rest van Spanje.

Als de Spaanse taal een probleem voor je zou kunnen zijn, informeer dan vantevoren naar de taal waarin het gesprek zal worden afgenomen. Hoewel dit buiten Barcelona steevast in het Spaans of zelfs het Catalaans zal zijn, kan het in de stad zelf nog wel gebeuren dat er Engels gesproken wordt.

Hou er rekening mee dat je tijdens het gesprek kort wordt getest op de talenkennis die je op de CV hebt gezet. Het kan zijn dat de persoon die tegenover je zit plotseling in een andere taal gaat spreken, of dat er om die reden iemand van de werkvloer bij het gesprek wordt gehaald.

Na het gesprek

Ook na het gesprek is het normaal om regelmatig weer even contact op te nemen met het bedrijf om te weten wat de status van je sollicitatie is. Hiermee toon je opnieuw je enthousiasme en je motivatie aan. Je kan dit ook doen als ze zeggen dat ze contact met je opnemen, maar je na een paar dagen nog niets van ze hebt gehoord.

Meer informatie, ondersteuning en begeleiding

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande? Wil je in Barcelona, Catalonië of Spanje gaan werken, en heb je behoefte aan een oriënterend gesprek? Heb je ondersteuning bij het regelen van je documenten? Kan je wel een steuntje gebruiken bij je zoektocht naar werk? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via info@yourcatalancontact.com, of via ons contactformulier.

Deze maand besteden we uitgebreid aandacht aan werken in Barcelona en Catalonië. We bieden op onze website ook andere informatie aan die handig kan zijn als je een tijdje, of definitief, in Barcelona of Catalonië wilt verblijven. Je vindt hier allerlei informatie over bijvoorbeeld studeren, woonruimte kopen of huren, en zelfs trouwen. Kijk dus rustig even rond, en als je op de hoogte wilt blijven van onze laatste publicaties, schrijf je dan ook zeker in op onze nieuwsbrief en volg onze facebookpagina!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *