Alles over een autoverzekering afsluiten in Spanje

Als je een auto met een Spaans kenteken op je naam hebt staan, moet je ook een autoverzekering afsluiten in Spanje. Dit is ook het geval als je zelf geen resident bent en een auto met Spaans kenteken bij je tweede huis hebt. Als je met een auto met buitenlands kenteken in Spanje rondrijdt, kan je geen Spaanse autoverzekering afsluiten. Dit artikel is dan ook gericht op mensen met een auto met Spaans kenteken.

Autoverzekeringen in Spanje zitten wat anders in elkaar dan de verzekeringen die je kunt afsluiten in België of Nederland. De dekking is wat anders en ook de premies zijn niet  gelijk. In dit artikel bekijken we autoverzekeringen in Spanje van wat dichterbij. Hoe zit dat met de dekking, de premie, en wanneer moet je er eigenlijk eentje hebben?

¿Benieuwd? ¡Vamos!

autoverzekering afsluiten spanje

Autoverzekering afsluiten in Spanje

Eerst maar de belangrijkste vraag: wanneer kan, en mòèt je een autoverzekering afsluiten in Spanje? Het antwoord op deze vraag is vrij simpel.

Als je een auto met Spaans kenteken op je naam hebt, moet je daar in Spanje een autoverzekering voor nemen. De minimale verzekering is net als in Nederland en België een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering, waarover later meer).

Als je in Spanje rondrijdt met een wagen met een buitenlands kenteken, dan kan je die auto niet in Spanje verzekeren. Dit is ongeacht hoe lang je er met de auto rond wilt rijden. Als je voor langere tijd naar Spanje gaat, is het dus van belang bij je huidige (Nederlandse, Belgische of andere) verzekeringsmaatschappij te informeren hoe lang de auto in Spanje gedekt is. Indien nodig (en mogelijk) sluit je een aanvullende verzekering af voor een langere termijn.

Dit is tevens een aandachtspunt tijdens het invoeren van je auto. Al helemaal omdat je mogelijk twee weken rondrijdt met een Nederlands exportkenteken (gelukkig is het proces voor Belgen een stuk eenvoudiger). Informeer in dat geval ook bij je verzekeringsmaatschappij wat de mogelijkheden zijn. Maar ook met een Nederlands exportkenteken is het in principe niet mogelijk de wagen in Spanje te verzekeren.

Voor meer informatie over het importproces van een buitenlands voertuig in Spanje, lees je ons artikel Een auto invoeren in Spanje: het kenteken omzetten.

Als achtergrondinformatie: volgens Europese regelgeving is het wel degelijk mogelijk om een wagen uit het ene land te verzekeren in een ander land. In de praktijk steken verzekeringsvoorwaarden en nationale wetgeving daar een stokje voor.

Benodigde documenten

Voor het afsluiten van een autoverzekering in Spanje heb je in ieder geval de volgende documenten nodig:

 • Spaans kentekenbewijs van de auto. Dit kan een tijdelijk kentekenbewijs zijn als je nog bezig bent met het invoeren van de auto.
 • Spaanse technische kaart (ficha técnica van de ITV)
 • Rijbewijs
 • Je NIE. Dat hoeft niet per sé de residencia te zijn. Je kan namelijk ook een auto hebben bij je tweede huis. In dat geval moet je vaak wel een document overhandigen waar je fiscale adres in Spanje uit blijkt. Dat kan bijvoorbeeld een document van de gemeente of de belastingdienst zijn. Overleg met de verzekeringsmaatschappij wat zij van je nodig hebben.

Groene kaart

Bij het afsluiten van een autoverzekering in Spanje krijg je een groene kaart. In een auto van binnen de EU hoef je deze niet meer aan boord te hebben. Als je de EU echter verlaat, dan heb je die wel nodig. Dit is dus bijvoorbeeld zo bij een uitstapje naar Marokko (een buurland van Spanje).

Op deze kaart staan onder andere het kenteken, de naam van de verzekeringnemer, de dekking, de geldigheidsduur en de landen waarvoor het voortuig gedekt is.

Ook als is het bij je hebben van de groene kaart niet meer verplicht, het is wel aan te raden. Zo heb je bijvoorbeeld alle belangrijke contactgegevens altijd bij de hand.

Verschillende dekkingen

De verschillende dekkingsniveaus in Spanje zijn net wat anders verdeeld dan we in Nederland of België gewend zijn. Hieronder bekijken we de drie verschillende dekkingen in grote lijnen. Let op: er kunnen kleine verschillen bestaan van de ene verzekeringsmaatschappij tot de andere.

Wettelijke aansprakelijkheid

Ook in Spanje is het natuurlijk verplicht je te verzekeren als je een auto op je naam hebt staan. De WA-verzekering voldoet aan deze minimale verplichting. In het Spaans heet dit dan ook een seguro obligatorio, ook wel bekend als seguro de responsabilidad civil. Dat laatste betekent letterlijk “burgerlijke verantwoordelijkheidsverzekering”.

Deze verzekering dekt schade die je toebrengt aan andere personen of hun bezittingen. Hieronder vallen ook inzittenden. Bij de WA-verzekering zit ook rechtshulp in. Schade aan jezelf of je eigen auto vallen er niet onder. Een WA-verzekering heeft geen eigen risico.

Rondrijden zonder de minimale verplichte verzekering kan je duur komen te staan. De boet ligt tussen grofweg €600 en €3.000.

Een seguro illimitado heeft geen uitkeringslimiet. Als je zo’n verzekering afsluit, is alle mogelijke schade gedekt.

WA+-verzekering

Een WA+-verzekering + is een WA-verzekering met een aantal extra dekkingen. Denk hierbij aan glasbreuk, diefstal, brand en total-loss na een ongeval. Pechhulp kan hier ook bij in zitten, daarover later meer. Overigens kan je elk van deze dekkingen ook apart nemen. Een WA+ verzekering heeft doorgaans ook geen eigen risico.

All-risk verzekering

Een All-risk verzekering is in Nederland ook wel bekend als volledig casco en in Vlaanderen als een (full) omnium. In het Spaans is dit een seguro todo riesgo. Een todo riesgo dekt naast de schade die hierboven bij WA en WA+ is genoemd, ook de schade aan het eigen voertuig.

Een all-risk verzekering is in het bijzonder interessant als je een nieuwe auto hebt. Deze kun je voor de nieuwwaarde bijverzekeren tot drie jaar.

Als je een all-risk verzekering af wilt sluiten voor een gebruikte auto, zal de verzekering deze eerst laten bekijken door een expert van de maatschappij. Dit is om een inventaris op te maken van bestaande schade en mankementen. Deze expertise is gratis, en dient natuurlijk vooral voor de verzekeringsmaatschappij om zichzelf te beschermen.

Als je hierbij een eigen risico afsluit, betaal je een lagere premie. De eigen risico gaat meestal van €90 tot zo’n €6.000. Het meest gebruikelijk is een eigen risico van €300.

Aanvullende dekkingen

Aanvullende dekkingen zijn vooral van toepassing bij het afsluiten van een WA+ autoverzekering in Spanje. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste zaken die bijverzekerd kunnen worden.

Externe factoren

Bij het afsluiten van een autoverzekering in Spanje kan je externe factoren bijverzekeren die niet standaard in de WA-verzekering vallen. Denk hierbij aan glasschade, stormschade, brand, diefstal, of schade door het aanrijden van wilde dieren.

In dat laatste geval moet je een politierapport op laten maken met daarin de plaats en tijdstip van het ongeval. Dit soort aanrijdingen is trouwens ook niet altijd gedekt door een all-risk verzekering, en moet dan bijverzekerd worden. Controleer dit op het moment dat je zo’n verzekering afsluit.

Pech- en wegenhulp

Hoewel pech- of wegenhulp (Asistencia, voor Nederlanders: vergelijkbaar met de wegenwacht) bij veel verzekeringen inbegrepen zit, is dat niet in alle gevallen zo. Het is dus goed om dit even na te kijken. Het is interessanter om dit in je autoverzekering op te nemen dan het apart te verzekeren. In dat laatste geval is namelijk alleen de verzekeringsnemer gedekt, terwijl in het eerste geval het voertuig (en dus alle bestuurders) zijn gedekt.

Als je pechhulp afsluit, is die in heel Spanje geldig. In tegenstelling tot de Nederlandse wegenwacht, is dat dus ook in de eigen woonplaats. Afhankelijk van de dekking zit er meestal ook een vorm van vervangend vervoer (dat kan ook een taxi naar de bestemming zijn) en overnachtingen bij in.

Als je de pechhulp nodig hebt in Spanje, dan lost de verzekeringsmaatschappij je probleem op in het eigen netweerk van aangesloten dienstverleners. Daarover hieronder meer.

Total Loss

Een auto is voor een verzekeraar total loss als de kosten van een reparatie hoger liggen dan de waarde van de auto zelf. De reparatie is dan te duur. Het kan ook zijn dat reparatie niet meer mogelijk is.

Bij een nieuwe auto, wordt er in de eerste twee jaar uitgegaan van de nieuwwaarde. Daarna hanteert men de cataloguswaarde. Let op: het percentage van die waarde die de verzekeraar uitkeert, is per maatschappij verschillend.

Je kunt hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten bovenop je WA-verzekering.

Vervangend vervoer

Soms zit vervangend vervoer inbegrepen bij de dekking voor pechhulp, maar niet altijd. Let hier dus op, en sluit indien nodig een aanvullende verzekering af. 

Als dit gedekt is, zoekt de verzekeraar een huurauto (of een andere vorm van vervangend vervoer) als de reparatie langer duurt dan een bepaalde tijd, of als de auto total loss is.

Bij pech in het buitenland wil de verzekeraar voor vervangend veroer eerst bekijken hoe ze ondersteuning zullen verlenen. De inzittenden worden dan niet in alle gevallen teruggebracht. Vaak gaat dat gebaseerd op de diagnose van de werkplaats waar de wagen staat. In sommige gevallen krijg je overnachtingen aangeboden voor de duur van de reparatie, zodat je daarna zelf terug kunt rijden naar Spanje.

Overig

Hoewel je WA-verzekering schade aan inzittenden al dekt, is het een goed idee dit toch even na te vragen bij de verzekeraar. Dit heet een seguro de ocupantes. Die keert bijvoorbeeld uit als een inzittende overlijdt of blijvend arbeidsongeschikt wordt, maar ook als er medische kosten zijn.

Voor jonge bestuurders heb je een aanvullende verzekering nodig. Daar gaan we verderop in dit artikel verder op in, onder het kopje “uitsluitingen”.

Uitsluitingen en beperkingen

Jongere bestuurders van een auto hebben aanvullende dekking nodig. Afhankelijk van de verzekering ligt deze ondergrens tussen de 25 en 28 jaar. Schade en ongelukken veroorzaakt door jongere bestuurders die niet op de polis staan, wordt niet vergoed. Als er jongere chauffeurs de auto gebruiken, check dan dus wat de onderleeftijd is bij je verzekeraar, en laat ze indien nodig specifiek in de polis opnemen. Bij veel verzekeraars geldt hetzelfde voor mensen die minder dan twee jaar hun rijbewijs hebben.

Vaak begrenst een verzekeraar ook de tijd dat een voertuig in het buitenland kan zijn. Vraag hiernaar, en laat de termijn verhogen als je voor wat langere tijd naar Nederland of België moet met de auto.

Diefstal van spullen uit je auto is meestal niet gedekt. Dit valt mogelijk onder je inboedelverzekering als je die hebt, dus dat kan je nakijken. Als er dus een ruitje in wordt getikt om een laptop van een stoel te pakken, krijg je het ruitje vergoed, maar niet de laptop. Laat dus geen spullen van waarde achter in je auto.

Aangesloten dienstverleners

Spaanse verzekeringen werken met een netwerk van aangesloten dienstverleners. In het geval van een autoverzekering zijn dat natuurlijk voornamelijk garages. Als je gebruik maakt van de aangesloten garages, krijg je meestal korting op werkzaamheden die niet onder de dekking vallen of op het eigen risico.

Ook stellen veel verzekeraars als voorwaarde voor het leveren van pechhulp en vervangend vervoer dat je gebruik maakt van dit netwerk. In de praktijk komt het er vaak op neer dat je wagen in het geval van panne wordt afgesleept naar een aangesloten garage, waarna je zelf met een taxi of de trein (afhankelijk van de dekking) naar huis of de bestemming wordt gebracht.

Premie

Over het algemeen is de premie voor een vergelijkbare verzekering in Spanje wat lager dan in België of Nederland. Een aantal factoren bepalen de hoogte van de premie als je een autoverzekering in Spanje moet afsluiten.

In tegenstelling tot Nederland of België is de waarde en de leeftijd van de wagen daarbij minder belangrijk, hoewel de leeftijd wel in de berekening wordt meegenomen.

Het centrale punt voor het vaststellen van de hoogte van de premie is het risico voor derden. Men hecht daarbij veel belang aan het vermogen van de auto, het bestuurdersprofiel en de rij-omgeving (stad of platteland). Voor de bestuurder kijkt men naar de afgifte van het rijbewijs en de geboortedatum. Ook kijkt men naar het aantal claims door mensen met hetzelfde model auto. Zoals we hieronder zullen zien, speelt ook je Nederlandse of Belgische nationaliteit een rol als je voor het eerst een autoverzekering gaat afsluiten in Spanje.

Uiteraard hebben daarnaast de aanvullende dekkingen en het eigen risico ook een grote invloed.  

Een belangrijk verschil met Nederland en België is dat je in Spanje de autoverzekering voor een heel jaar betaalt. Alleen als je de auto verkoopt of naar de sloop brengt voordat het jaar om is, kan je een deel terugontvangen.

No-claim

In verreweg de meeste gevallen kan je de opgebouwde Nederlandse of Belgische no-claim niet meenemen naar Spanje. Spanje heeft daar namelijk een gesloten systeem voor, zodat no-claim alleen in Spanje zelf opgebouwd kan worden.

Wel is het zo dat verzekeraars in Spanje met een kortingensysteem werken. Een van de elementen van dat systeem is dat chauffeurs uit bepaalde landen een lagere premie betalen. Omdat Nederlanders en Belgen gemiddeld minder schade rijden, krijgen zij volgens dat systeem dus ook korting op hun premie.

Eenmaal in Spanje kan je wel beginnen met het opbouwen van een no-claim, hoewel sommige maatschappijen die niet meer bieden als je al in aanmerking komt voor de hierboven genoemde kortingen. Afhankelijk van de schadevrije jaren (en de maatschappij natuurlijk), kan de no-claimkorting oplopen tot meer dan 50%.

Verzekering afsluiten – Verzekeringsagenten

In Spanje zijn er twee soorten verzekeringsagenten. De Agente-afecta is gebonden aan een enkele verzekeringsmaatschappij. Deze tussenpersoon kan dus alleen van deze maatschappij verzekeringen aanbieden.

Een correduria daarentegen is onafhankelijk, en kan van meerdere maatschappijen een verzekering afsluiten. Hierdoor kunnen ze vaak een betere prijs-kwaliteit verhouding aanbieden.

Dit betekent niet per definitie dat een correduria beter is dan een agente-afecta. Die laatste is namelijk vaak veel beter geïntegreerd in de maatschappij waar hij of zij mee werkt. Daardoor kan er sneller en doeltreffender actie ondernomen worden als dat nodig blijkt te zijn. Zoals met alles in Spanje, is de kwaliteit van de geleverde dienst meer van de persoon afhankelijk dan van wat anders. Het gaat er niet alleen om een zo gunstig mogelijke verzekering af te sluiten. De dienstverlening die daarop volgt is minstens zo belangrijk.

Dat allemaal gezeg zijnde, van beide types verzekeringsagent kan je er een aantal Nederlandstalige vinden.

Meer informatie of doorverwijzing

Aan de hand van het bovenstaande zou je al goed in staat moeten zijn een selectie te maken als je in Spanje een autoverzekering gaat afsluiten.

Mocht je toch onzeker zijn over een goede keuze, dan kunnen wij van yourcatalancontact je doorverwijzen naar een Nederlandstalige verzekeringsagent, waar we zelf, èn veel van onze cliënten, erg positieve ervaringen mee op hebben gedaan. Als je hierin geïnteresseerd bent, laat dit ons dan weten per mail: info@yourcatalancontact.com of via ons contactformulier.

Je kan natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen met vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande.

Wil je graag op de hoogte blijven van onze publicaties over papierwerk of bureaucratie in Spanje, abonneer je dan op onze nieuwsbrief en volg ons op facebook!

6 thoughts on “Alles over een autoverzekering afsluiten in Spanje

 • William Zwirs

  Hoi Maarten. Mooi stukje! Ik ben bezig met mijn auto verzekering. Maphre. Je hebt voor mij nog gesproken met de agent in Cunit. Vanaf het begin heb ik twijfels gehad of dit goed was gegaan. Nu blijkt dat ik onverzekerd rond heb gereden omdat de agent mijn contante betaling niet heeft overgemaakt naar maphre. Ik heb veel geluk gehad dat er niets is gebeurd. Ik ben niet gelovig maar ik dank God op mijn blote knieën hiervoor. Misschien is het een idee om het betalen van de premie te benoemen in het artikel. Ik heb in goed vertrouwen contant betaald maar dat is volgens mij niet gebruikelijk. Ik kan het hele verloop nu beschrijven maar als je het wil horen dan is bellen misschien handiger. Prettig weekend en groetjes van William Zwirs

  • Maarten Rinsema

   Hallo William,

   Bedankt voor de complimenten. Ik zal je reactie plaatsen, zodat andere lezers weten wat je is gebeurd en dat ze hier extra op moeten letten. Dankjewel voor de waarschuwing!

 • Bea

  Beste, mijn dochter heeft onlangs een ongeluk gehad met mijn auto. Deze was verzekerd maar niet meer omnium. Zij heeft het ongeluk veroorzaakt en de tegenpartij zijn auto is perte total verklaard. Ook mijn auto kan niet hersteld worden. De politie heeft ook een alcohol test laten afnemen en mijn dochter had 0,36 prom. Mijn dochter is 31 jaar en rijdt al 7 jaar met de auto.
  Komt de verzekering in Spanje er tussen met dit in het verslag vermeld?
  Vriendelijke groeten
  Bea Dewaele

 • lucas

  Beste Maarten,

  Mijn vader is recentelijk overleden. Kan ik zolang de afhandeling van de erfenis duurt nog wel in de auto (Spaans kenteken) rijden die vooralsnog nog op zijn naam staat en de verzekering ook? De premie is betaald.

  • Maarten Rinsema

   Hallo Lucas,

   Helaas hebben we nog niet voldoende kennis over overlijden en erfenissen om je hier een goed antwoord op te kunnen geven. We zijn wel van plan hier in de toekomst wat dieper op in te gaan, maar ik kan je niet zeggen wanneer precies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *