Een auto invoeren in Spanje: het kenteken omzetten

Het is een van de grote obstakels bij een verhuizing naar Spanje: het omzetten van het kenteken. Voor veel mensen is dit met grote vragen omgeven. Moet het überhaupt? Binnen hoeveel tijd na de verhuizing? En hoe dan?

Vooral die laatste vraag is nogal een lastige. In dit artikel gaan we proberen dit eitje te breken.

Auto invoeren of meeverhuizen in de inboedel

Er zijn verschillende manieren om in Spanje over je eigen auto te beschikken. De eerste optie is natuurlijk je eigen auto in Nederland of België verkopen, en er in Spanje weer een te kopen. Afhankelijk van jouw situatie kan dit een oplossing zijn. Nieuwe auto’s in Spanje zijn namelijk goedkoper dan in de Benelux. Tweedehandsauto’s zijn in de Benelux dan weer (aanmerkelijk) goedkoper.

Wil je je eigen auto meenemen, dan zijn er grofweg twee mogelijkheden. Je kan je auto in je inboedel meeverhuizen. Dit is de makkelijkste en goedkoopste optie. Er zijn echter wel een paar voorwaarden aan verbonden. Bovendien moet je de aanvraag voor deze regeling binnen 60 dagen na uitschrijving in Nederland of België in hebben gediend. Dat is nogal een opgave, omdat je een vertaling moet laten maken van alle documenten die je bij de uitschrijving hebt gekregen, en omdat de hele procedure uit een aantal stappen bestaat waar je vaak op moet wachten. Kortom: de kans is groot dat dit niet lukt. Later dit jaar zullen we deze procedure uitgebreid bespreken.

In dit artikel bespreken we het omzetten van je kenteken in Spanje (oftewel het aanvragen van een Spaans kenteken) als je de wagen niet in je inboedel meeverhuist. Dit kan zijn omdat je niet op tijd bent om de auto mee te nemen als deel van je inboedel, of omdat je niet emigreert, maar een auto bij je tweede woning in Spanje wilt hebben staan.

Spaans kenteken als je geen resident bent

Iedereen die in Spanje gaat wonen en een auto meeneemt, kan het kenteken om laten zetten. Maar ook mensen die niet in Spanje gaan wonen, komen hiervoor in aanmerking. Je moet dan wel een tweede huis in het land bezitten, of een huurcontract van langere duur kunnen tonen. Je hebt in ieder geval een NIE nodig.

Omdat je in dit geval niet in Spanje woont, sta je er dus ook niet ingeschreven bij een gemeente. Dat betekent dat je bij de vereiste documenten geen empadronamiento kunt overleggen, een uittreksel van het bevolkingsregister. In dat geval moet je een verklaring opvragen van je fiscale domicilie bij de belastingdienst. Dit is het adres waarop je bij de belastingdienst bekend bent. Let op: dit is wat anders dan een fiscale residentie. Omdat het om je tweede huis gaat, zal je geen fiscaal resident zijn in Spanje.

Let op: als je geen inwoner bent van Spanje maar er wel een auto op je naam hebt staan, mag je met die auto niet rondrijden in je thuisland.

Procedure omzetten kenteken in Spanje

De vuistregel is dat je 6 maanden met een buitenlands kenteken mag rondrijden in Spanje. Je zult regelmatig mensen tegenkomen die zeggen dat het allemaal niet zoveel uitmaakt, dat je het kenteken niet moet omzetten en dat ze al jaren met een buitenlands kenteken rondrijden zonder problemen. Dit is een erg groot risico. Op het moment dat je een overtreding begaat, of staande wordt gehouden door de politie, trekt men namelijk na hoelang de auto redelijkerwijs al in Spanje is. De boetes voor het te lang rondrijden met een buitenlands kenteken zijn nogal hoog.

En dit is als je niet betrokken bent bij een groot ongeval. Als je auto namelijk niet rechtmatig in Spanje is, kan de verzekering namelijk weigeren uit te keren. Dat kan dus een hele grote strop opleveren, vooral als iemand blijvend arbeidsongeschikt is geraakt en jij daarvoor verantwoordelijk wordt gesteld.

Het omzetten van het kenteken in Spanje is misschien dus nogal wat gedoe, maar het voorkomt wel dat je later in veel grotere problemen terechtkomt.

Dat gezegd zijnde, er bestaat eigenlijk niet een vaste procedure voor het aanvragen van een Spaans kenteken. De stappen die je moet ondernemen, hangen af van een aantal zaken: heb je de auto nieuw gekocht, of tweede hands? Hoe lang geleden? En van een autohandelaar, of van een particulier?

Hieronder beschrijven we alle stappen die je in de meeste gevallen zult moeten ondernemen.

Documenten

Leg van tevoren een mapje aan, met voor zover mogelijk alle documenten die je nodig gaat hebben tijdens de gehele procedure. Dat mapje kan je dan makkelijk naar alle kantoren en afspraken meenemen. Neem zeker de volgende documenten in het mapje op. Je moet van de meeste documenten trouwens ook het origineel tonen.

 • Kopies van je identiteitspapieren. Naast je paspoort of je identiteitskaart zal er ook naar je NIE gevraagd worden.
 • Empadronamiento: het bewijs van inschrijving bij de gemeente.
 • Een paar kopietjes van je rijbewijs. Op de meeste plekken zal je ook het origineel moeten kunnen tonen.
 • Het Europees Conformiteitscertificaat (in Vlaanderen Europees Gelijkvormigheidsattest genoemd). Hieronder vind je meer informatie over dit document.
 • Kopietjes van het eigendomsbewijs van het voertuig. Als de wagen al voorzien is van een Nederlandse of Belgische nummerplaat, is het kentekenbewijs (Nederland) of inschrijvingsbewijs (België) hiervoor voldoende.
 • Kopies van het koopcontract van het voertuig, met een bewijs van de overdrachtsbelasting als je de wagen van een particulier hebt gekocht, of een factuur met het BTW-nummer van de verkoper als je hem van een handelaar hebt gekocht. Let op: deze documenten moet je naar het Spaans laten vertalen.
 • Kopies van de verzekeringspapieren (de groene kaart)

Bij deze documenten voeg je nog de volgende documenten die je tijdens de procedure ontvangt:

 • De uitvoerverklaring uit Nederland of België.
 • Het Spaanse technische beschrijving van de ITV of een ingenieur.
 • Het keuringsbewijs van de eerste keuring bij de ITV.
 • Aanslagen en betalingsbewijzen van verschillende belastingen en de invoerrechten.

Europees conformiteitscertificaat

Het Europees confirmiteitscertificaat of gelijkvormigheidsattest is een document dat de fabrikant bij nieuwe auto’s afgeeft. In het Engels heet dit document: Certificate of Conformity of CoC. Op dit document staan technische kenmerken en het voertuigidentificatienummer van de wagen.

Als je dit document niet hebt, kan je een duplicaat aanvragen bij de fabrikant. Mocht die fabrikant niet meer bestaan, dan vragen Vlamingen een duplicaat aan bij het Vlaamse gewest: klik hier voor meer informatie. Nederlanders moeten gebruik maken van de diensten van een commerciële dienstverlener die makkelijk via Google te vinden zijn.

Stappen voor het omzetten van je kenteken in Spanje

Uitschrijven

De eerste stap is het uitschrijven van de auto uit Nederland of België. Over deze procedure vertellen we later, in een ander artikel, meer. Bij het uitschrijven ontvang je een tijdelijk kenteken oftewel een uitvoerkenteken.

Tijdelijk kenteken aanvragen

Het uitvoerkenteken is natuurlijk maar beperkt geldig, en waarschijnlijk te kort voor het afronden van de aanvraag van een Spaans kenteken. Daarom vraag je het best bij aankomst in Spanje eerst een tijdelijk kenteken aan bij de jefatura provincial de Tráfico, het provinciale kantoor van de DGT (Tráfico). Dit is een groen kenteken dat 60 dagen geldig is.

Het tijdelijke kenteken vraag je aan met het formulier modelo 01. De aanvraag gaat op afspraak bij de DGT. Op deze pagina kan je de afspraak maken. Je kan zelf naar de afspraak gaan, maar je kan ook iemand machtigen dit voor je te doen.

Voor je de aanvraag inlevert, moet je eerst de taksen betalen voor zowel de aanvraag van het tijdelijke (tasa 1.4, in 2022 €20,61) als het definitieve kenteken (tasa 1.1, in 2022 €99,77). Dit kan in bijna alle gevallen aan een loket bij de DGT zelf. Daarna lever je het formulier, het bewijs van betaling van de tasas en een kopie van alle autopapieren in. Waarschijnlijk vragen ze ook om een kopie van je identiteitspapieren, waaronder je NIE en een bewijs van inschrijving bij de gemeente (volante de empadronamiento). Je kan dus pas een tijdelijk kenteken aanvragen als je al over een NIE beschikt.

Je kan de groene platen laten maken bij een garage die daar een vergunning voor heeft. Ketens als Midas en Norauto kunnen dit voor je doen. Dit kost rond de €25. Als je eenmaal de groene platen hebt, vergeet dan niet een Spaanse verzekering af te sluiten voor je rond gaat rijden. Een auto met Spaanse platen mag niet in het buitenland verzekerd zijn.

Technische beschrijving

Daarna begint het technische gedeelte van het proces. De eerste stap is dat je een technische beschrijving van de auto laat maken (ficha técnica reducida). In sommige regio’s moet je hiervoor naar een speciale ingenieur, maar in de meeste regio’s kan de ITV dit voor je doen. Dit is de keuringsdienst die zich normaal gesproken voornamelijk bezig houdt met de normale periodieke voertuigkeuringen.

Het laten maken van deze beschrijving bij de ITV gaat op afspraak. Deze afspraak moet je per telefoon maken, of door langs te gaan. In regio’s waar de ITV dit niet voor je doet, maak je gebruik van de diensten van een ingeniero técnico industrial. Deze zijn via het internet makkelijk te vinden. Ook hebben ze een beroepsorganisatie, het Colegio de Ingenieros Industriales die je aan een contact bij jou in de buurt kan helpen. De prijs verschilt per regio en (eventueel) de ingenieur. Ga uit van max zo’n €120.

De beschrijving is vaak niet meer dan de Spaanse nationaal erkende variant van het Europees conformiteitscertificaat. In de meeste gevallen hoeft de ingenieur de auto dan ook niet te zien, maar zijn een aantal foto’s voldoende. Let op: bij voertuigen die niet uit de EU komen en niet aan de EU standaard voldoen, kan dit proces een stuk ingewikkelder en duurder zijn.

Keuring

In 2018 is de Spaanse keuringswet herschreven, waardoor een verplichte keuring bij het aanvragen van een Spaans kenteken voor een buitenlandse wagen niet meer verplicht is, als dit gebeurt voor de vervaldatum van de vorige autokeuring in het buitenland. Hierdoor bespaar je jezelf dus de tijd en de kosten van een autokeuring in Spanje.

Mocht je auto toch tegen de keuringsdatum aanlopen, dan lees je hier hoe je in Spanje een autokeuring moet laten verrichten.

Belastingen

De volgende stap is het betalen van een aantal belastingen. In eerste instantie is dit de wegenbelasting. Er bestaat in Spanje geen gecentraliseerde, nationale wegenbelasting. Deze belasting wordt geheven door de gemeente. Normaal gesproken is dit een jaarlijkse belasting waarvoor de gemeente de persoon aanslaat die de wagen bezit op 1 januari. Als je een voertuig uit het buitenland importeert, betaal je voor het proportionele deel van het jaar waarin de auto zich in Spanje bevindt.

De gemeente geeft je hiervoor een document waarmee je bij de meeste betaalautomaten aan deze belasting kunt voldoen. Mocht dit te ingewikkeld voor je zijn, dan kan je vaak bij je eigen bank ook aan het loket betalen met je betaalpas. Met de betalingsbewijzen van de bank ga je terug naar de gemeente. Daar krijg je dan een document waarop staat dat je de belasting hebt betaald. Dit document ga je in latere stappen nog nodig hebben. De hoogte van deze belasting is per gemeente en per auto verschillend.

Bij het Agencia Tributaria van Hacienda betaal je vervolgens de BTW, de kentekenregistratiebelasting en de invoerbelasting. Dit gaat op dezelfde manier als de wegenbelasting: je krijgt een document waarmee je bij een bank kunt betalen, en met het betalingsbewijs ga je terug naar het kantoor voor een ander document waarop staat dat je aan de belasting hebt voldaan.

De hoogte van de kentekenregistratiebelasting variëert en hangt af van de waarde van de wagen en de CO2 uitstoot. Deze kosten gaan van 4,75% van de waarde bij een uistoot van 121-159 g/km tot 14,75% bij een uitstoot van 200 g/km of meer. Bij minder uitstoot is het voertuig vrijgesteld van de kentekenregistratiebelasting.

Inschrijving

Nu volgt de belangrijkste stap: je kunt de wagen gaan inschrijven bij de DGT. Neem alle documenten mee die hierboven worden genoemd. Zij controleren of deze papieren in orde zijn en geven het Spaanse kenteken- of inschrijvingsbewijs af. Meestal kan je dit een aantal dagen na de aanvraag af komen halen.

Als je dit nog niet had gedaan, betaal je voor de afspraak de taksen. Zie ook de paragraaf hierboven over het tijdelijke kenteken. Een paar dagen na de aanvraag kan je het definitieve kenteken- of inschrijvingsbewijs ophalen bij de DGT.

Bij de DGT kan je ook de ECO-sticker aanvragen. Dit is een ronde sticker die je op de voorruit plakt, en waarop vermeld staat hoe milieu(-on)vriendelijk de auto is. Op steeds meer plekken in Spanje is deze sticker verplicht, waarbij bepaalde zone’s voorbehouden zijn aan schonere wagens.

Nummerplaten

Als de inschrijving bij de DGT achter de rug is en je een kentekenbewijs hebt ontvangen, kan je nummerplaten laten maken. Hiervoor moet je naar een garage die daar een vergunning voor heeft. Ketens als Midas en Norauto kunnen dit voor je doen. Zoals hierboven al gezegd met de tijdelijke platen, hou rekening met een prijs van zo’n €25 om dit te laten doen.

Vlamingen moeten hun oude, Belgische nummerplaten terugsturen naar de DIV. Nederlanders mogen de platen behouden, maar moeten de uit- en inschrijving wel bevestigen aan het RDW. Ook kunnen zij teruggave van de BPM vragen, maar hier zijn voorwaarden aan verbonden. Zo moet de auto in Nederland in het verkeer zijn gebracht ná 16 oktober 2006. In de toekomst komen we terug op dit onderwerp.

Verzekeringen

Tenslotte is het zaak om een autoverzekering af te sluiten. Met een Spaans kenteken mag je de auto niet buiten Spanje verzekeren, je bent verplicht een Spaanse verzekering nemen. De prijs van de verzekering hangt van een groot aantal factoren af. Vraag bij meerdere maatschappijen een prijs op en bestudeer goed de dekking die ze bieden voor je er eentje kiest.

Ondersteuning of uitbesteding

Het is mogelijk om de bovenstaande procedure zelf te doorlopen. Je moet dan wel het Spaans goed machtig zijn om op alle vragen te kunnen antwoorden. Maar ook als je goed Spaans spreekt, kan het beter zijn om het omzetten van het kenteken in Spanje uit te besteden. Hoewel wij zelf op dit moment deze dienst nog niet aanbieden, kunnen wij je natuurlijk wel helpen bij het vinden van een goede gestor die alle stappen voor je kan doorlopen.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. Dat kan via ons contactformulier of door ons een mail te sturen op info@yourcatalancontact.com.

Wil je graag op de hoogte blijven omtrent adminstratieve zaken in Spanje? Ga je zelf naar Spanje verhuizen, of er een tweede woning kopen, en wil je een kenteken om laten zeten? Voor meer informatie, hou onze facebookpagina en schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *