Een tweede huis in Spanje en de belastingen

Als je een tweede huis in Spanje bezit, worden daar natuurlijk belastingen op geheven. Dit is een vrij ingewikkeld thema. Er zijn namelijk een aantal valkuilen waar je als nietsvermoedende buitenlandse huizenbezitter makkelijk inloopt. Als je niet uitkijkt, zit je al in de problemen nog voordat je deze valkuilen ziet. Het is dus belangrijk je goed te informeren over dit thema.

In dit artikel bespreken we de belastingen die je over je tweede huis moet betalen in Spanje zelf, en in België of Nederland. We hebben het hier specifiek over een tweede huis van mensen die niet de status van fiscaal resident in Spanje hebben. Dit artikel is dus alleen op jou van toepassing als je maximaal 182 dagen per jaar in Spanje verblijft. In de toekomst zullen we dieper ingaan op het thema belastingen voor hen die een groter deel van het jaar in Spanje gevestigd zijn.

Tweede huis Spanje belastingen

Gemeentelijke belastingen

IBI

Onroerendgoedbelasting of IBI is de belangrijkste van de twee belastingen die je als eigenaar van een tweede huis in Spanje aan de gemeente moet afdragen.

De hoogte van de IBI is gebaseerd op de waarde van het onroerend goed zoals die bij het kadaster is vastgelegd (kadastrale waarde of valor cadastral). Elke gemeente slaat je aan voor een bepaald percentage van die waarde, maar dat percentage verschilt per gemeente.

Ook verschilt de datum waarop de IBI wordt geïnd. De gemeente slaat de persoon of personen aan die het onroerend goed op 1 januari in bezit heeft (hebben). Als je de woning dus tijdens het jaar koopt, betaal je pas het jaar daarop voor het eerst IBI.

Maar pas op! Veel gemeentes sturen je dan geen belastingformulier of -aanslag. Ze verwachten van de huiseigenaren dat die op eigen initiatief naar het gemeentehuis komen om aangifte te doen.

Dit is meteen de eerste valkuil. Veel mensen zijn in de veronderstelling dat ze geen onroerendgoedbelasting hoeven te betalen omdat ze daar niets over hebben ontvangen van de gemeente. Als dit zo een paar jaar duurt, kan de openstaande belastingschuld behoorlijk oplopen. Als je vervolgens wordt gecontroleerd, heb je een probleem.

Is dit voor jou het geval en betaal je geen IBI, neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente om met ze te overleggen hoe je de situatie kunt regulariseren. Als de gemeente goedwillend is, voorkom je zo dat er later problemen ontstaan.

Voor meer informatie, lees ons artikel Alles over IBI: de onroerendgoedbelasting in Spanje.

Afvalbelasting

Naast de onroerendgoedbelasting heft de gemeente ook belasting voor het ophalen van het afval. Jaarlijks gaat het dan ongeveer om een bedrag tussen de 100 en de 200 euro. Het afval wordt overigens niet voor de deur opgehaald. Je moet het in grote containers in de straat gooien.

Vermogensbelasting

Hoewel de vermogensbelasting per 1 januari 2008 was afgeschaft, is hij weer ingevoerd in 2012. Dit was bedoeld als tijdelijke maatregel in de kredietcrisis, maar vandaag de dag bestaat de vermogensbelasting nog steeds. Het is in de meeste regio’s zelfs een van de hoogste in Europa voor mensen met een groot vermogen. Afhankelijk van de waarde van je tweede huis in Spanje kan het zijn dat de belastingen het als belastbaar vermogen zien.

Als je geen fiscaal resident bent in Spanje, is het belastbare bedrag is je netto Spaanse vermogen. Dat is de waarde van alles wat je in Spanje bezit (oftewel obligación real; wat je buiten Spanje bezit wordt buiten beschouwing gelaten), minus eventueel de financiering van de woning. De peildatum van de belasting is 31 december van elk jaar. Als je dus tijdens een jaar vastgoed koopt, telt het dat jaar al mee voor de vermogensbelasting.

De vermogensbelasting is een persoonlijke belasting. Ook als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, moet ieder voor zich aangifte doen. In dat geval wordt de waarde van het vermogen 50-50 verdeeld op de belastingaangifte.

Als je wel in Spanje fiscaal resident bent, betaal je vermogensbelasting over je volledige vermogen wereldwijd.

Inkomstenbelasting

Als je de tweede woning NIET verhuurt

Geen huuropbrengsten van je woning en toch inkomstenbelasting moeten betalen? Hoezo?

Dit klinkt misschien wat vreemd. Als buitenlander die niet in Spanje woont en werkt, en er enkel een tweede woning bezit, moet je toch inkomstenbelasting betalen. Zelfs als je de tweede woning niet verhuurt en er dus geen inkomsten uit hebt.

De gehanteerde procedure is voor Nederlanders te vergelijken met box 3 op de Nederlandse belastingaanslag. Daar betaal je namelijk belasting over een fictief rendement van je vermogen.

Vlamingen kennen de logica van de Spaanse constructie ook. Dezelfde logica wordt namelijk ook gevolgd op de aangifte personenbelasting met betrekking tot je tweede huis in Spanje. Daarover hieronder meer.

Hoe zit het betalen van inkomstenbelasting over je tweede woning in Spanje dan precies? Voor Europeanen die niet vast in Spanje wonen, bestaat er de impuesto sobre la rente de no residentes of IRNR (inkomstenbelasting voor niet vaste inwoners). Als je een huis bezit dat je niet verhuurt, slaat de staat je aan voor de fictieve huurwaarde. Met andere woorden, je betaalt belastingen over inkomsten die je van het huis zou hebben gehad, mocht je het wel hebben verhuurd.

Hier kom je niet onderuit door te zeggen dat je in Nederland of België al inkomstenbelasting betaalt. Je draagt alle belastingen over onroerend goed namelijk af in het land waar het vastgoed staat. Ondanks het feit dat er een belastingverdrag bestaat tussen Spanje en Nederland of België dat zegt dat je voor alles maar 1x belasting betaalt (dus niet zowel in Spanje als je eigen land), moet je dit deel van je inkomstenbelasting dus in Spanje afdragen.

Berekening

De berekening van de IRNR bestaat uit 2 stappen.

Eerst worden de fictieve huuropbrengsten berekend. Hiervoor wordt van de kadastrale waarde (in het artikel over de IBI leggen we uit wat dat is) een percentage aangehouden. Voor woningen waarvan de kadastrale waarde is herzien in of na 1994, is dit percentage 1,1% (dit geldt voor de meeste gevallen). Voor woningen waarvan die waarde niet is herzien, geldt een percentage van 2%. Als het vastgoed geen kadastrale waarde heeft, gaat het om 1,1% van de helft van de aankoopprijs (0,55% dus).

De hoogte van de inkomstenbelasting is 19% van dit fictieve inkomen uit verhuur.

Voorbeeld: je hebt een tweede woning met een kadastrale waarde van 120.000 euro ergens in Catalonië. De fictieve verhuurinkomsten van die woning zijn dan 1320 euro (1,1% van 120.000). Daar ben je 19% aan inkomstenbelasting over verschuldigd, oftewel 250,18 euro.

Als je de tweede woning wel verhuurt

Als je de woning wel verhuurt, betaal je gewoon 19% op je netto huurinkomsten. Je mag dus van de bruto huuropbrengsten een aantal gemaakte kosten aftrekken. Denk hierbij ondermeer aan reparatie- en onderhoudskosten, commissie van het verhuurbedrijf en kosten van de keyholder. Er zijn zelfs financieringskosten en afschrijvingen die je onder bepaalde voorwaarden in mindering mag brengen.

Aangifte

Net als bij de IBI zit de valkuil hier bij de belastingaanslag. Je moet namelijk uit eigen beweging aangifte gaan doen. Je krijgt geen aanslag of opgaveformulier toegestuurd. Omdat het in veel mensen niet eens opkomt dat ze voor hun tweede huis inkomstenbelasting moeten betalen, zien ze dit over het hoofd. Maar pas op: na een paar jaar loopt de achterstallige belasting behoorlijk op en als er dan een controle is, heb je wel degelijk een probleem.

De inkomstenbelasting is een persoonlijke belasting. Alle personen die op de eigendomsakte staan, dienen dus aangifte te gaan doen.

De aangifte doe je door middel van formulier 210. In principe moet je de aangifte per internet doen, maar in dit geval mag je het formulier ook uitprinten en naar een belastingkantoor brengen. Als je de woning niet verhuurt, kan je aangifte doen gedurende het gehele jaar dat volgt op het jaar waarover je aangifte wilt doen. Maar als je de woning wel verhuurt, dan moet je elk kwartaal aangifte doen, in januari, april, juli en oktober.

Als je er zelf niet uitkomt, kan je deze aangifte beter uitbesteden aan een gestor gespecialiseerd in belastingen. Als je denkt dat je het met een beetje begeleiding wel zelf kunt, aarzel dan niet om ons te contacteren. Zie onderaan het artikel voor onze contactgegevens.

Tweede huis in Spanje en de Nederlandse belastingen

Zoals eerder gezegd, binnen de EU hoef je voor iets maar 1x belasting te betalen. Voor onroerend goed geldt dat je belasting betaalt in het land waar het vastgoed staat. Je betaalt dus in Spanje de onroerendgoedbelasting, de vermogensbelasting en de inkomstenbelasting voor je tweede huis.

Toch willen de Nederlandse belastingen ook weten dat je een huis in Spanje bezit. Je moet de waarde van je woning in je belastingaangifte opgeven in Box 3 (sparen en beleggen).

Deze waarde wordt verhoudingsgewijs weer in vermindering gebracht. Als een kwart van je vermogen bijvoorbeeld bestaat uit je Spaanse onroerend goed, wordt de te betalen som over het fictief rendement uit je vermogen met een kwart in mindering gebracht.

Je betaalt dus niet twee keer belasting: je moet de waarde van je eigendom in Spanje wel opgeven, maar vervolgens wordt de te betalen belasting weer in mindering gebracht met het deel dat je over je tweede huis zou betalen.

Tweede huis in Spanje en de Belgische belastingen

In België gebeurt iets vergelijkbaars als in Nederland. Ook tussen Spanje en België bestaat de afspraak dat je over onroerend goed alleen belasting betaalt in het land waar het vastgoed zich daadwerkelijk bevindt. Maar ook in België komt de tweede woning wel terug in de aangifte personenbelasting.

Net als bij de Spaanse inkomstenbelasting moet je bij de Belgische personenbelasting de huurwaarde opgeven. En net als bij de belastingen in Spanje moet dit een fictieve huurwaarde zijn als je het tweede huis niet daadwerkelijk verhuurt. Nu is zijn de Belgische belastingen er niet heel duidelijk in hoe hoog die huurwaarde dan moet zijn. Tegenwoordig is het gebruikelijk dat je daar dezelfde fictieve waarde voor gebruikt als voor de Spaanse inkomstenbelasting (dus 1,1% van de kadastrale waarde als die waarde in 1994 of later is herzien, 2,2% als dat niet het geval is, en als het vastgoed (nog) geen kadastrale waarde heeft 0,55% van de aankoopprijs).

Maar ook in België hoef je hier niet daadwerkelijk belasting over te betalen. Inkomen uit onroerend goed is vrijgesteld. Dit is evenwel onder het progressievoorbehoud. Dat betekent dat de waarde van je tweede woning wel meetelt voor het bepalen van de aanslagvoet. Het gevolg daarvan kan zijn dat je voor de belastingen over je overige inkomsten in een hogere schaal terecht komt.

Ondersteuning of uitbesteding

Heb je hulp nodig bij het vinden van een goede gestor of administrator in Spanje om de belastingen over je tweede huis voor je te regelen? Of denk je dit zelf met een beetje ondersteuning te kunnen doen? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. We kunnen je in contact brengen met een gestor, of jou bijstaan met advies tijdens het hele proces. Ook voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande artikel kan je ons bereiken via ons contactformulier of door een mail te sturen naar info@yourcatalancontact.com.

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe artikelen over de Spaanse bureaucratie? Hou dan onze website goed in de gaten of volg ons op facebook! Je kan je natuurlijk ook opgeven voor onze mailinglijst. Zo ontvang je als eerste onze nieuwe artikelen in je inbox.

Als je een tweede woning bezit in Spanje, terwijl je er niet belastingplichtig bent, moet je over deze tweede woning tòch inkomstenbelasting betalen. Deze belasting heet IRNR.

Verhuur je de woning niet, dan betaal je een keer per jaar. Doe je dat wel, dan doe je vier keer per jaar aangifte.

Wij kunnen deze aangiftes voor je verzorgen.

6 thoughts on “Een tweede huis in Spanje en de belastingen

  • Maarten Rinsema

   Hallo Rudiger,

   Nee, dit artikel is voor mensen die niet fiscaal resident in Spanje zijn. Als je 183 dagen of langer in Spanje bent, dan ben je dat wel, en is het artikel dus ook niet voor jou bedoeld. Bedankt voor je oplettendheid, maar het staat goed in het artikel.

 • Mieke

  Maarten,
  In het artikel wordt aangegeven dat je zelf het initiatief voor IBI en Basura naar de gemeente moet gaan. Ik zie geen SUMA staan. Heeft dat een reden?
  Zou je ook iets kunnen toelichten over de procedure van een Clave
  (vergelijkbaar met onze Digid) Deze betaalwijze wordt gepromoot voor overheidsinstanties.

  • Maarten Rinsema

   Hallo Mieke,

   Ik hoop dat het goed met je gaat!

   SUMA is de afdeling financiën van de provincie Alicante. Het regionale belastingkantoor is daar onderdeel van, en zij zijn belast met het innen van de IBI en basura. SUMA is dus geen aparte belasting. Ik ben niet helemaal bekend met wat men onder de expats “SUMA” noemt, maar ik vermoed dat ze het dan over IBI en afvalbelasting hebben.

   Over cl@ve heb je meer informatie in ons artikel: Cl@ve aanvragen, een persoonlijke online toegangscode in Spanje.

 • Coco

  Beste Maarten,

  Ik lees op Spanjevandaag dat er vrijstellingen zijn voor non residenten tot € 700.000,- voor de vermogensbelasting. Als je hieronder blijft met het vermogen in Spanje als non resident, moet je dan alsnog wel aangifte doen? Ik kan dat zo niet terugvinden.

  Groet, Coco Appels

  • Maarten Rinsema

   Hallo Coco,

   Let op: de bedragen van de vrijstellingen en de drempels vanaf wanneer je aangifte moet doen, zijn in alle regio’s anders. Er zijn regio’s waar de vrijstelling slechts tot €500.000 is. Over het algemeen is het zo dat als je vermogen dermate “klein” is dat je recht hebt op vrijstelling, je ook geen aangifte hoeft te doen. Maar informeer je goed over hoe dat in de regio waar jouw tweede woning zich bevindt, is geregeld.

   En pas ook op: bij vrijstelling voor de vermogensbelasting, moet je nog wel aangifte doen voor de IRNR. Dat moet in alle gevallen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *