Moeten kinderen ook een NIE of residencia hebben in Spanje?

Een belangrijke vraag die veel mensen met minderjarige kinderen hebben, is of ze voor hun kinderen ook een NIE of certificado de registro (“residencia“) aan moeten vragen als ze naar Spanje verhuizen. Voor jezelf is de hele papiermolen al een hele opgave, dus als je dan toch bezig bent…

Deze week geven we dus antwoord op de vraag of je er goed aan doet om in Spanje ook maar een NIE of residencia voor je minderjarige kind of kinderen aan te vragen als je toch voor jezelf bezig bent. We bekijken vanaf welke leeftijd dit verplicht is, maar ook waarom het beter is dit voor jongere kinderen ook te doen.

kinderen NIE residencia Spanje

Wat achtergrond

Eerst zullen we even een kader schetsen.

NIE

Een NIE is het buitenlanderidentiteitsnummer. Dit is de variant van de DNI die aan buitenlanders toe wordt gekend die op een of andere manier zaken in Spanje moeten regelen. DNI staat voor documento nacional de identidad. Meer dan een document (in strikte zin verwijst het naar het paspoort of de Spaanse identiteitskaart), is het DNI een nummer dat aan alle Spanjaarden voor het leven toegekend krijgen. Dit is dus ook het geval bij de NIE. Als je eenmaal een NIE hebt, zal dat altijd hetzelfde nummer zijn.

Hoewel het oorspronkelijk niet hetzelfde is als het Nederlandse Burgerservicenummer (BSN) of het Belgische rijksregisternummer, kan je tegenwoordig het gebruik ervan daar goed mee vergelijken. In Spanje sta je echter niet alleen bij de autoriteiten bekend onder dit nummer. Je hebt het voor alle mogelijke uiteenlopende zaken nodig, tot en met het openen van een klantenkaart bij de supermarkt.

Lees hier meer over het NIE nummer

Certificado de registro of “residencia”

Een volwassene moet zich inschrijven als buitenlands inwoner van Spanje als hij of zij drie maanden aaneengesloten of langer in Spanje verblijft. In de volksmond heet dit “de residencia aanvragen”, hoewel dat geen correcte benaming is. In dit artikel zullen we desondanks beide benamingen door elkaar gebruiken.

Als bewijs van inschrijving krijg je een groen papier met een uitneembaar kaartje ter grote van een kredietkaart. Dit heet het certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea. Het document heeft van zichzelf geen enkele waarde. Je gebruikt het altijd in combinatie met je paspoort of  identiteitskaart van je land van herkomst, om je te identificeren bij de Spaanse autoriteiten. Op de certificado de registro of residencia staat het NIE nummer, en als jij en/of je kinderen nog geen NIE nummer hadden op het moment van aanvraag, krijg je er dan een toegewezen.

Lees hier meer over het certificado de registro

Kinderen en identificatiebewijzen in Spanje

Spaanse kinderen moeten vanaf hun veertiende over een DNI beschikken. Dit betekent voor buitenlandse kinderen die met hun ouders in Spanje wonen dat zij pas vanaf die leeftijd over een certificado de registro moeten beschikken.

Behalve in enkele uitzonderingsgevallen gaat het bij kinderen altijd om een certificado de registro en niet om enkel een NIE-nummer zonder residencia aangezien zij samen met hun ouders of verzorgers in Spanje komen wonen.

Redenen om een certificado de registro aan te vragen voor je kind

Hoewel je kind pas vanaf het veertiende levensjaar het certificado de registro moet hebben, is het wel mogelijk er eerder eentje aan te vragen. Dit wordt zelfs aangeraden. Er zit geen beginleeftijd aan, je kan het al voor een pasgeborene aanvragen. Er zijn een aantal goede redenen voor om dit te doen.

Om te beginnen is het niet mogelijk je kinderen in Spanje in te schrijven bij de Seguridad Social zonder NIE-nummer en kopie van het certificado de registro (“residencia“). Dit betekent dus ook dat ze geen gebruik kunnen maken van het publieke zorgstelsel. Dat hoeft geen probleem te zijn als je een particuliere zorgverzekering af hebt gesloten, maar anders is het dus onvermijdelijk de residencia voor ze aan te vragen.

Ook veel scholen zullen ernaar vragen. Hoewel een kind op school ingeschreven kan worden met de NIE van een van de ouders, dringen veel scholen in Spanje er toch op aan het NIE-nummer van het kind zelf, of zelfs een kopie van de residencia te krijgen. Voor meer informatie over het inschrijven van je kind op een school, klik hier.

Verder zullen sportclubs een kind zonder NIE vaak niet willen inschrijven. Dit heeft te maken met verzekeringen die ze hebben lopen. Die vereisen van elk lid een DNI of NIE op te geven.

Een bijkomend voordeel van het aanvragen van een certificado de registro voor je kind is dat het meteen onbeperkt geldig is. Het certificado de registro van een volwassene heeft in eerste instantie maar een geldigheidsduur van vijf jaar. Pas daarna kan er eentje aan worden gevraagd zonder geldigheidsdatum.

Situaties waarin een kind een NIE voor niet-resident nodig heeft

Omdat een kind in principe bij de ouders of verzorgers woont, heeft het eigenlijk nooit enkel een NIE-nummer nodig. Kinderen wonen òf samen met de ouders in Spanje en kunnen dan de residencia aanvragen, òf ze wonen buiten Spanje en dan hebben ze geen NIE nodig. Ze zullen immers geen zaken doen in het land waarvoor dit nummer vereist is in contact met de overheid.

Een grote uitzondering is als de ongelukkige situatie zich voordoet dat de ouders overlijden. Dan moet namelijk de erfenis worden verwerkt. Als een kind op het moment van overlijden nog geen NIE had, kan het dan aan worden gevraagd. Gaat het om een kind in het buitenland, dan krijgt het natuurlijk een nummer zonder resident in Spanje te worden. Maar ook als de kinderen met de ouders in Spanje woonden, kan het zijn dat de autoriteiten enkel een NIE en geen residencia afgeven als men het kind bij familie in het buitenland onderbrengt.

Pasgeboren kindje in Spanje

Als je in Spanje een kindje krijgt, kunnen zich een aantal situaties zich voordoen. Als tenminste een van de ouders Spaans is, krijgt het kindje automatisch de Spaanse nationaliteit. In dat geval volg je de procedure die gebruikelijk is in Spanje.

Als beide ouders buitenlanders zijn, en tenminste een van hen komt uit het Schengengebied (of Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland) en beschikt over het certificado de registro, dan heeft het pasgeboren kindje dezelfde rechten als deze ouder. Voor deze kinderen kan je zonder probleem de residencia aanvragen in Spanje, waarbij ze automatisch een NIE-nummer toegewezen krijgen.

Wil je zelf je NIE regelen, maar loop je vast tijdens de procedure?

In onze startersgids NIE, residencia, burgerlijke stand, consulaat en verkiezingen laten we overzichtelijk zien hoe je de nodige formulieren moet invullen, hoe je de afspraak maakt, welke documenten je mee moet nemen en hoe je de afspraak zo soepel mogelijk laat verlopen.

Aanvragen van NIE of “residencia” voor kinderen

De aanvraag van de NIE of de “residencia” voor kinderen in Spanje gaat volgens dezelfde procedure als voor volwassenen. Enkel een NIE vraag je dus aan bij een consulaat of ambassade van Spanje, of bij een kantoor van de Policía Nacional in Spanje zelf. Hiervoor heb je fomulier EX-15 nodig. Let op: je moet bij de aanvraag  van enkel een NIE-nummer een geldige reden opgeven voor de aanvraag, en in de meeste kantoren deze reden ook onderbouwen met documenten.

Een “residencia” vraag je aan in Spanje zelf bij een kantoor van de Policía Nacional met formulier EX-18. Je vraagt in dit geval de residencia aan voor een familielid van een rechthebbende. Je moet dus aantonen zelf over voldoende inkomsten of reserve te beschikken om ook in de onderhoud van het kind te voorzien en voldoende ziektekostendekking hebben voor het hele gezin. Ook moet je de familieband aan kunnen tonen. Dit doe je met een uittreksel van het geboorteregister of een geboortecertificaat.

Let op: het kind moet over een paspoort beschikken. Dit geldt ook voor pasgeborenen. Je zult dus eerst een paspoort of identiteitskaart moeten regelen bij het consulaat of de ambassade van het land van herkomst van tenminste een van de ouders.

De leges voor het aanvragen van een NIE of een certificado de registro zijn hetzelfde voor een kind als voor volwassenen. Voor een NIE (voor niet-residenten) betaal je €9,84, en voor het het certificado de registro €12.

Afspraak

Als je de papieren van het hele gezin in een keer wilt regelen, hoef je geen aparte afpsraak te maken voor je kind. Je kan de aanvraag dan tegelijkertijd indienen met je eigen aanvraag.

Of het kind ook mee moet gaan naar het kantoor, is per regio verschillend. In sommige regio’s wil men dat het kind in persoon aanwezig is, om de foto op het paspoort te kunnen vergelijken met de werkelijkheid. In andere regio’s hoeft het kind niet mee te komen. Bij twijfel is het voor de zekerheid altijd beter je kind mee te brengen. Hou er wel rekening mee dat je vaak erg lang moet wachten (een uur wachten is eerder regel dan uitzondering). Neem dus iets mee om je kind bezig te houden.

Andersom is niet het geval: een minderjarig kind kan niet zonder aanwezigheid van de ouders of verzorgers de residencia aanvragen. Als je kind dus 14 is of ouder, en de verplichting heeft de residencia aan te vragen, moet er een ouder of verzorger mee naar de afspraak.

Verdere vragen? Ondersteuning nodig?

Voor verdere vragen of opmerkingen over het inschrijven van je kinderen als residente permanente, kan je ons contacteren op info@yourcatalancontact.com.

Als je denkt ondersteuning nodig te hebben of het voorbereiden van de aanvraag helemaal uit handen wilt geven, dan vind je hieronder de link naar onze dienstenpagina waar we uitleggen wat wij precies voor je kunnen doen en wat dat kost.

Ook als je graag op de hoogte wilt blijven van onze laatste artikelen over de Spaanse bureaucratie, kan je je opgeven voor onze nieuwsbrief, en ons volgen op facebook.

Knettergek van de Spaanse bureaucratie? Klaar met al die regeltjes en voorwaarden? Kan je geen formulier meer zien? Geen paniek!

Wij van yourcatalancontact kunnen grotendeels het proces van aanvragen van je overnemen. We bereiden het volledige dossier voor, controleren alle documenten en maken de afspraak bij de Policía Nacional, zodat je er alleen nog maar naartoe hoeft te gaan om de aanvraag af te ronden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *