Een NIE nummer: wat is het en waarom een aanvragen?

Als je in Spanje iets wilt regelen, is het aanvragen van een NIE nummer vaak het eerste wat je moet doen. Zo’n nummer heb je namelijk nodig voor de meest uiteenlopende zaken: van overheidszaken tot het afsluiten van water en electra in je (tweede) huis. Vaak is zo’n nummer zelfs vereist voor het verkrijgen van een klantenkaart van de supermarkt.

Maar wat is een NIE nummer eigenlijk precies en hoe moet je het aanvragen? In dit artikel geven we antwoord op die vragen. Let op: de informatie in dit artikel is uitsluitend van toepassing op burgers afkomstig uit het Schengengebied. Voor personen met een andere nationaliteit, bijvoorbeeld uit Suriname, Marokko, Curaçao of Aruba, geldt een andere procedure. Je hoeft overigens niet in Spanje te wonen om zo’n nummer aan te vragen, dat kan ook vanuit een ander land.

Als je langer dan 3 maanden in Spanje gaat verblijven, moet je niet alleen een NIE aanvragen, maar je ook inschrijven als buitenlandse inwoner (“residencia”). Daar gaan we in dit artikel ook even op in.

Foto: Maarten Rinsema

Wat is een NIE nummer en waar heb je het voor nodig?

Alle Spanjaarden hebben een NIF, Número de Identificación Fiscal, dat vermeld staat op hun DNI, een Documento Nacional de Identidad of “nationaal identiteitsdocument”. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse Burgerservicenummer of het Belgische Rijksregisternummer, maar wordt een stuk vaker gebruikt.

Omdat buitenlanders geen NIF of DNI hebben, is voor hen het NIE nummer in het leven geroepen. Deze afkorting staat voor Número de Identidad de Extranjero, letterlijk “buitenlanderidentiteitsnummer”.

De NIF en NIE nummers zijn persoonsgebonden. Alle mogelijke instellingen gebruiken dit nummer ter identificatie, meer nog dan de naam van een persoon. Zo zal het bijvoorbeeld de eerste vraag zijn als je met de klantendienst van een bedrijf belt. Ook gebruiken veel officiële websites het als je gebruikersnaam, waaronder de meeste banken.

Een NIE nummer is niet alleen handig, voor veel uiteenlopende zaken is het ook verplicht. Denk dan onder andere aan het kopen of huren van woonruimte of het nemen van een persoonsgebonden OV-abonnement. Ook de meeste administratieve handelingen vereisen een NIE, waaronder de belastingen, kentekenregistratie, sociale dienst, etc.

Indien je van plan bent langer dan 3 maanden in Spanje te verblijven, moet je wettelijk gezien überhaupt een NIE nummer aanvragen. Dit doe je tegelijkertijd met het aanvragen van de certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea, in de volksmond ook wel residencia genoemd, hoewel dat niet juist is.

Een NIE bestaat uit een letter, 7 cijfers, en weer een letter. NIE nummers van voor juli 2008 beginnen met een X. Nieuwere nummers beginnen met een Y of een Z. Hiermee komt de lengte overeen met een NIF nummer, dat bestaat uit 8 cijfers en een letter. Het komt regelmatig voor dat er naar het DNI wordt gevraagd, terwijl men daarmee eigenlijk het NIF of NIE nummer bedoelt.

Er wordt wel gesproken van een “tijdelijke NIE” en een “permanente NIE”. Wat is het verschil?

In de volksmond wordt wel gesproken over een tijdelijk en een permanent NIE nummer. Dit is echter onjuist. Een NIE is een persoonsgebonden nummer en wordt voor het leven toegewezen. De “permanente” NIE wordt ook wel residencia genoemd. Ook dit is onjuist. Daar komen we volgende week op terug.

Wel is er een verschil tussen de documenten waarop een NIE nummer gecommuniceerd kan worden. Dat heeft weer te maken met je verblijfsstatus in Spanje.

“Tijdelijke” NIE: wit document

Als je enkel een NIE nummer nodig hebt, ontvang je het nummer op een wit document. Dit is het geval als je jezelf niet in hoeft te schrijven als permanente buitenlandse inwoner van Spanje. Dat moet als je langer dan drie maanden aaneengesloten in Spanje woont (of gaat wonen).

Ga je korter dan die drie maanden, dan kan je dit witte document aanvragen bij het Spaanse consulaat in Amsterdam, de Spaanse ambassade in Brussel, of bij een kantoor van de Policía Nacional in Spanje. Al deze instanties geven het nummer alleen af als je kunt aantonen waarvoor je het nodig hebt, èn als je aannemelijk kunt maken dat je niet langer dan drie maanden naar Spanje gaat.

Voorbeelden van gevallen waarop dit van toepassing is, zijn een korte stage of de aankoop van een tweede huis.

Als je wel definitief naar Spanje verhuist, maar dat doe je pas na aankoop van een woning, kan je wel alvast een NIE nummer aanvragen voor je jezelf inschrijft als buitenlandse inwoner. Voor de aankoop van vastgoed is het namelijk verplicht een NIE te hebben. Je schrijft je dan pas in als buitenlandse inwoner als je eenmaal in Spanje woont.

Als je het op deze manier in twee stappen wilt doen, moet je bij de eerste aanvraag (dus van alleen het nummer), wel een reserveringscontract van een woning kunnen overleggen, om voldoende aannemelijk te maken dat je het nummer nodig hebt.

De geldigheidsduur van dit document verandert regelmatig, en staat erop vermeld. Als je na het verlopen van die geldigheidsduur weer een officieel document met je NIE nummer erop nodig hebt, moet je opnieuw dit witte document aanvragen. Om deze reden noemen veel mensen dit document (¡onterecht!) “tijdelijke NIE”. Maar let op: je NIE nummer blijft gewoon geldig, het is immers voor het leven toegewezen. Het is alleen dit witte document dat niet meer geldig is.

“Permanente” NIE of “residencia”: groen document

Zoals gezegd, betekent het beschikken over een NIE alleen niet dat je ook langer dan drie maanden aaneengesloten in Spanje mag verblijven. Hiermee wordt bedoeld dat je met een NIE nog niet ingeschreven staat in het Registro de Residente Permanente, het register van buitenlandse inwoners.

Indien je van plan bent langer naar Spanje te gaan, moet je binnen de eerste drie maanden na aankomst jezelf inschrijven in dit register van buitenlandse inwoners. Indien je voldoet aan de voorwaarden krijg je bij deze inschrijving meteen een NIE toegewezen. Dit staat op een groen document met een uitneembaar kaartje dat je bij je kunt dragen, en ter identificatie in combinatie met je ID-kaart of je paspoort moet tonen.

De officiële naam van dit document (wat door de meeste personen, inclusief de Spanjaarden zelf overigens gewoon “NIE” wordt genoemd), is certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea. Er zijn Nederlanders en Belgen die dit de residencia noemen, maar dat is niet de juiste benaming. Een residencia is namelijk een verblijfsvergunning, en als inwoner van de E.U. heb je dat niet meer nodig voor Spanje.

Je moet het certificado de registro aanvragen bij een kantoor van de policia nacional in de provincie waar je woont.

Dit (groene) document is in eerste instantie slechts 5 jaar geldig. Na die 5 jaar kan je hetzelfde document weer aanvragen en dan heeft het een onbeperkte geldigheidsduur. Ook dit document is in eerste instantie dus maar tijdelijk geldig. Maar ook in dit geval krijg je de NIE voor het leven toegewezen, waardoor het nummer zelf wel altijd geldig blijft.

In de komende weken komen we terug op dit groene document.

Hoe vraag je een NIE aan?

Waar je de NIE aanvraagt hangt af van de plek waar je woont. Dit geldt zowel voor het nummer op zich, als voor het certificado de registro.

Het witte document vraag je aan bij het consulaat in Amsterdam als je in Nederland woont. Als je in België woont, vraag je het aan bij de Spaanse ambassade in Brussel. Als je de NIE nodig hebt voor een tweede woning, kan je het nummer ook aanvragen bij een kantoor van de Policía Nacional dat bij de plaats hoort waar je de woning koopt.

Het groene document vraag je aan in de provincie in Spanje waar je woonachtig bent. Dit document kan je niet op voorhand aanvragen bij een consulaat of ambassade.

Voor de exacte procedure voor het aanvragen van een NIE of een certificado de registro, raden we je aan onze startersgids NIE, residencia, burgerlijke stand, consulaat en verkiezingen te lezen. Daarin vind je alle informatie over de benodigde documenten, hoe je een afspraak kunt maken en wat je tijdens de afspraak kunt verwachten. Ook staan er een aantal handige tips in om het hele proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Klik  op de tekst hieronder om meer te weten te komen over onze startersgids.

Wil je zelf je NIE regelen, maar loop je vast tijdens de procedure?

In onze startersgids NIE, residencia, burgerlijke stand, consulaat en verkiezingen laten we overzichtelijk zien hoe je de nodige formulieren moet invullen, hoe je de afspraak maakt, welke documenten je mee moet nemen en hoe je de afspraak zo soepel mogelijk laat verlopen.

Verdere vragen, ondersteuning nodig of aanvragen NIE nummer uitbesteden?

Voor verdere vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande, kan je ons een mail sturen naar info@yourcatalancontact.com, of ons contacteren via onze contactpagina.

Als je graag op de hoogte zou willen blijven van onze laatste publicaties, dan raden we je aan om je in te schrijven op onze mailinglijst. Zo ontvang je elke week een korte mail met een link naar het nieuwste artikel.

Kan je geen formulier of document meer zien? Knettergek van de Spaanse bureaucratie? Zakt de moed je in de schoenen? Geen paniek!

Wij van yourcatalancontact kunnen grotendeels het proces van aanvragen van je overnemen. We bereiden het volledige dossier voor, controleren alle documenten en maken de afspraak bij de Policía Nacional, zodat je er alleen nog maar naartoe hoeft te gaan om de aanvraag af te ronden!

One thought on “Een NIE nummer: wat is het en waarom een aanvragen?

  • Van Deuren Heidi

    Beste,
    Wij zijn op zoek naar een huis in de omgeving van Tarragona en weten nog niet wanneer we iets gaan vinden. We gaan volgende week een aantal huizen bezoeken maar dat wil natuurlijk niks zeggen. Het zou de bedoeling zijn dat mijn partner (gepensioneerd ambtenaar) zijn domicilie in Spanje zet, maar ik moet nog een aantal jaren werken dus ik behoud mijn domicilie voorlopig in België.
    Vraag is nu waar en wanneer wij ons NIE nummer best aanvragen?
    Met dank voor info en vriendelijke groeten, Heidi

Comments are closed.