Verschillende soorten politie in Catalonië

Omdat er verschillende soorten politie in Catalonië zijn, is het soms moeilijk om te weten waar je naartoe moet. In dit artikel leggen we uit welke verschillende politiecorpsen er bestaan. Ook kan je leren waarvoor je naar elk corps toe moet. De samenwerking tussen de verschillende soorten politie in Catalonië overlapt soms. Als je je vergist, sturen ze je wel naar het juiste corps.

Policía local, policía municipal of Guardia Urbana

Allemaal zijn ze lokale politie. De naam hangt gewoon af van waar je bent: van het aantal inwoners en om historische redenen. Deze politiedienst valt onder de gemeente (Ayuntamiento).

Zij zijn belast met de volgende taken:

 • toezicht houden op gebouwen en administratieve instituties. Denk hierbij aan gemeentehuizen, provincieraad, etc. Ook bewaken ze openbare ruimtes.
 • verkeer regelen in de stadskern. Ook schrijven attesten uit bij verkeersongevallen en geven deze door aan de bevoegde instanties. Ze voeren acties uit om de verkeersveiligheid op lokaal niveau te waarborgen
 • dienstdoenend als administratieve politie. Zodoende waarborgen ze de naleving van de gemeentelijke wetten, in overeenstemming met de geldige regelgeving.
 • optrden als gerechtelijke politie.
 • preventieprocedures en -acties uitvoeren en zo het plegen van strafbare feiten te vermijden.
 • samenwerken met de staatsveiligheidstroepen en met de Autonome Politie (Mossos d’Escuadra). Hierbij handhaven ze de orde in grote concentraties en demonstraties indien nodig.
 • helpen bij het oplossen van privéconflicten.
 • bijstand verlenen bij ongevallen, rampen en openbare calamiteiten.
 • deelnemen aan de uitvoering van plannen voor civiele bescherming.
 • zorgdragen voor de naleving van de geldende regelgeving op het gebied van het milieubescherming.  
 • Aangifte van verlies van documenten. Ook bij diefstal met of zonder geweld kan je aangeven. Evenals autodiefstal en -schade, etc. Een volledige lijst van wat je bij hen kunt aanmelden, vind je hier.

Regionale Catalaanse politie: Mossos d’Esquadra

De regionale politie, opgericht door het Catalaans parlement. Zij hebben in Catalonië de vroegere taken van de Spaanse Policia Nacional en Guardia Civil overgenomen en staan onder leiding van de Generalitat, de Catalaanse regering.

Hieronder vallen de volgende taken:

 • het handhaven de burgerveiligheid en de openbare orde.
 • administratieve politiefuncties uitvoeren.
 • functies van gerechtelijke politie en strafrechtelijk onderzoek, inclusief georganiseerde misdaad en terrorisme. Denk hierbij aan recherchewerk.
 • meewerken aan de minnelijke oplossing van privéconflicten.
 • actief samenwerken met lokale entiteiten.
 • krakers (“okupas”) in je huis.
 • het handhaven van weg- en verkeersveiligheid op grote wegen en buiten de bebouwde kom.
 • Functies en bevoegdheden op het gebied van noodsituaties en civiele bescherming. Hier vind je meer informatie.

Cuerpo Nacional de Policía en Guardía Civil

Beiden corpsen worden wettelijk omschreven als ” gewapende instituten”. De Cuerpo Nacional de Policía (of Policía Nacional) heeft een meer civiel karakter terwijl de Guardía Civil een meer militaire tintje bezit.

Terwijl in de rest van Spanje (behalve Baskenland) ze de “hogere “politie zijn, hebben ze in Catalonië geen andere functies dan degene hieronder opgesomd. Daarom doen ze het volgende:

 • bij de Policía Nacional vraag je je NIE nummer aan, en laat je je registreren als resident van Spanje.
 • controle van in-en uitgaand mensenverkeer op nationaal grondgebied (personenregistratie).
 • misdrijven betrokken met drugs (op grote schaal) en privé-veiligheid.
 • bij Guardía Civil (te vergelijken met de vorige Belgische rijkswacht) kan je terecht voor wapenvergunning.
 • onderzoeken van fiscale misdrijven op grote schaal.
 • toezich van communicatieroutes over land, kusten, grenzen, havens en luchthavens. Bij hen kan je terecht voor de toestemming om met minderjarigen te reizen.
 • bescherming van natuur en milieu.
 • jachtcontrole.

Bijnamen van de soorten politie in Catalonië

Zoals in België en Nederland heeft de politie ook spotnamen. Even mee oppassen als je officieel met hen spreekt. Vergis je hier niet in, zoals ik een paar jaar geleden:)

 • policía local: pitufos (smurfen)
 • guardía urbana: guripa
 • policía nacional: los maderos, la pasma
 • guardía civil: los picoletos

Meer weten

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Aarzel dan niet om ons een mail te sturen naar info@yourcatalancontact.com, of contact met ons op te nemen door middel van onze contactpagina.

Wil je meer weten over het leven in Catalonië? Ben je van plan om in Catalonië een (tweede) woning te kopen of moet je er andere zaken regelen? Geef je dan op voor onze maillijst links onderaan deze pagina, en geef onze facebookpagina een like!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *