Timmerman, loodgieter, electricien… de beste vakman kiezen in Spanje

De juiste vakman kiezen in Spanje om een verbouwing, renovatie of reparatie aan toe te vertrouwen… Je kan er bijna een boek over schrijven. In Spanje is het verschil tussen een goede en een slechte vakman groter dan wat we gewend zijn in Nederland of België, en verstandig kiezen is dus erg belangrijk. Voor veel Spaanse vaklui is het namelijk voldoende een klus gedaan te krijgen. Ze bekommeren zich er verder niet om of het ook goed gedaan is. Of ze beschikken niet over de kennis of professionaliteit om goed werk af te leveren.

Een goede vakman daarentegen levert niet alleen een perfecte klus af. Hij (of zij) staat je bij in het maken van de juiste beslissingen, geeft goede nazorg en doet net even dat kleine beetje extra om jou tevreden achter te laten. Bovendien beschikken ze vaak over een netwerk om goedkopere materialen of andere kwaliteitsvaklui te regelen.

Het is belangrijk om ruim van tevoren te beginnen met het kiezen van de juiste vakman in Spanje, omdat het een proces is dat nogal wat tijd in beslag kan nemen. In dit artikel zetten we een aantal zaken op rij waar je op zou kunnen letten bij het kiezen van de juiste vakman in Spanje.

¿Benieuwd? ¡Vamos!

vakman kiezen Spanje

Goed plan

Voordat je een vakman gaat kiezen, is het belangrijk zelf te weten wat je wilt doen. Maak een concreet en duidelijk omlijnd plan van de werkzaamheden die je wilt laten uitvoeren.

Hou in dat plan rekening met alle aspecten van de verbouwing. Als je bijvoorbeeld de badkamer opnieuw wilt laten betegelen en de waterleidingen zijn erg oud, overweeg dan om die ook meteen te laten vervangen.

Denk tenslotte van tevoren ook goed na over het budget dat je beschikbaar hebt. Reserveer het grootste deel van het budget voor de overeenkomst met de vakman of -bedrijf (daarover later meer), maar hou ook een deel achter de hand voor onvoorziene situaties. Hoe goed je de overeenkomst ook vastlegt, dat soort situaties kunnen zich altijd voordoen.

Soort vakman

AannemerContratista
ArchitectArquitecto
BouwvakkerObrero
ElectricienElectricista
Lampero
InstallateurInstalador
LoodgieterFontanero
Plomero
MetselaarMasón
SchilderPintor
StukadoorYesero
TegelzetterAlicatador
TimmermanAlbañil
Carpintero
TuinmanJardinero

Het soort vakman dat je wilt kiezen, hangt af van de omvang van de werkzaamheden en hoeveel je uit wilt besteden.

Als het om een simpele klus gaat, contacteer je natuurlijk rechtstreeks een timmerman, een loodgieter, een electricien of wie je ook maar nodig hebt.

Bij een grotere verbouwing kan je dat ook doen. Je moet de ingreep dan wel zelf nauwkeurig plannen en over minimale technische kennis beschikken. In dat geval moet je er immers zelf erop toezien dat het werk van de verschillende vakmensen goed op elkaar afgestemd is om het resultaat te krijgen dat je wilt hebben. Groot voordeel van dit zelf doen is dat je meer invloed hebt op de uiteindelijke prijs, en dus goedkoper uit kan zijn.

Je kan ook een aannemer in dienst nemen. Die stuurt dan zijn eigen vaklui. Bij een grote verbouwing kan je tenslotte een gespecialiseerd bedrijf contracteren. Deze hebben vaak een eigen architect die de werkzaamheiden begeleidt en overziet. Deze bedrijven zijn duurder, en vragen vaak zelfs geld voor het maken van een offerte of begroting.

Vooral als je een vergunning nodig hebt, doe je er goed aan een aannemer of een gespecialiseerd bedrijf in dienst te nemen. Er is vaak nogal wat papierwerk mee gemoeid, waarbij in sommige gevallen zelfs tekeningen gemaakt moeten worden.

Om meer te weten over de verschillende types vergunningen, lees ook ons artikel Bouwvergunning en andere papieren bij verbouwen in Spanje.

Referenties

In Spanje is het heel gebruikelijk een lokale vakman of vakmannen, of een lokaal bouwbedrijf te kiezen; iemand die in dezelfde plaats of streek werkzaam is. Het is essentiëel daarbij op de reputatie af te gaan. Leg contact met plaatsgenoten, en vraag hen of ze je iemand aan kunnen raden. En vraag hen ook waarom ze juist die persoon of dat bedrijf aanraden.

Als het goede kennissen of vrienden zijn die je iemand aanraden, kan je altijd vragen of je even bij hen thuis kunt komen kijken naar het werk dat ze hebben laten verrichten. Zo kan je zelf ook zien wat voor werk de vakman of -bedrijf in kwestie aflevert.

Iets minder betrouwbaar: je kan ook kijken of er evaluaties beschikbaar zijn op de website van de vakman of -bedrijf, of op google.

Vaklui contacteren

Misschien een open deur, maar wij Nederlanders en Belgen zijn het niet altijd gewend. Als je een vakman of -bedrijf contacteert, let dan goed op het gevoel dat je erbij krijgt. Wordt er wel goed geluisterd naar wat je nodig hebt? Doet men wel moeite om je te begrijpen of om zich duidelijk uit te drukken? Houden ze er rekening mee dat je misschien wat minder goed, of geen, Spaans spreekt?

Zeg er altijd bij van wie je het contact hebt. Dit kan helpen het contact wat soepeler te laten verlopen, en misschien zelfs wat voor de prijs betekenen.

Pas heel erg op met bedrijven die de mogelijkheid bieden een begroting op te vragen via een formulier op hun website. Je krijgt zo geen goed persoonlijk contact met het bedrijf.

Als je eenmaal contact hebt met meerdere vaklieden, vraag dan of ze je foto’s en een beschrijving kunnen geven van verbouwingen die ze in het verleden hebben uitgevoerd. Ze zullen je natuurlijk geen situaties tonen waar ze er een bende van hebben gemaakt, maar je krijgt wel een idee van hoe hun beste werk eruit ziet, en wat ze zelf als goed werk beschouwen.

Legale aspecten

Op het moment dat je de vakmensen contacteert, verzeker jezelf ervan dat ze over een WA verzekering beschikken (Seguro de responsabilidad civil), voor als er wat verkeerd gaat. Indien de dienstverlener niet over een WA verzekering beschikt, ben jij verantwoordelijk als een van hun werknemers iets overkomt. Een goede WA verzekering dekt tenminste €300.000.

Je kan kijken of ze opgenomen zijn in het registro de empresas acreditadas. Als ze in dat register staan, voldoen ze aan de voorwaarden voor het voorkomen van arbeidsrisico’s. Dit is geen wettelijke verplichting, dus niet alle bedrijven zullen in dit register staan. Ook hoeft het niet zoveel te maken te hebben met het werk dat ze afleveren. Maar een goed bedrijf laat zich er wel registreren. Het is dus wel een indicator met wat voor bedrijf je te maken hebt.

Check ook je eigen Seguro Hogar en WA verzekering voor als iemand wat overkomt in jouw woning tijdens de werkzaamheden. In je Seguro Hogar kan je ook even kijken of eventuele schade aan gemeenschappelijke delen van het gebouw gedekt zijn.

Begroting

Vraag tussen de drie en vier begrotingen op. Hollanders, maar Belgen ook, hebben de neiging om te kiezen voor de goedkoopste. Als het aankomt op het kiezen van een vakman in Spanje, kan goedkoop vaak duurkoop zijn.

Vraag om begrotingen die de verschillende aspecten van de werkzaamheden duidelijk specificeren. De begroting moet dus uitgesplitst zijn op werkzaamheden aan de elektrische bekabeling, waterleidingen, metselwerk, etc. Vraag ook om duidelijkheid over de materialen die gebruikt gaan worden, en dan vooral de kwaliteit ervan.

Zulke uitgebreide begrotingen stellen je in staat om de verschillende dienstverleners goed te vergelijken. Zo krijg je ook de achtergrondkennis om op de verschillende delen te onderhandelen.

Let op: elke begroting is totaal anders. Drie begrotingen krijg je in drie verschillende formaten. Je kan ze dus niet simpelweg naast elkaar leggen, maar je moet ze echt even bestuderen. De goedkoopste bevat vaak een aantal zaken niet die wel belangrijk zijn, en die wel in de duurdere staan.

Laat de materialen door de vakman regelen, behalve als je zelf erg voordelig aan materiaal kunt komen. De vakman heeft vaak een netwerk waarin hij kortingen krijgt op (onder andere) materiaal, dus hij kan het ongetwijfeld voordeliger doen dan jijzelf.

Een goede vakman regelt ook de nodige papieren. Let erop dat het niet alleen om eventuele vergunning gaat. Vooral bij verduurzaming kom je in aanmerking voor regionale subsidies in het kader van het nationale plan Renove. En zo zijn er mogelijk nog andere subsidies. Waarschijnlijk rekent de dienstverlener wel wat administratiekosten om deze papieren voor je te regelen, en dit zou dus terug moeten komen op de begroting.

Contracteren

Als je eenmaal de juiste vakman of vakmannen in Spanje hebt kunnen kiezen, ben je er nog niet. Het is erg belangrijk de tijd te nemen om rond de tafel te gaan zitten en uitgebreid te bespreken wat je wilt en wat je verwachtingen zijn, maar je ook te laten informeren wat er wel en niet mogelijk is. Maak wat foto’s om bij de hand te hebben als je met ze spreekt. Een foto zegt vaak meer dan duizend woorden!

Als je duidelijkheid hebt bereikt over het verloop en het resultaat van de werkzaamheden, is het belangrijk om alles vast te laten leggen in een geschreven overeenkomst.

Laat de werkzaamheden in geen geval beginnen voordat de overeenkomst door beide partijen is getekend!

Werkovereenkomst

In het geschreven en ondertekende document moeten tenminste de volgende gegevens staan:

 • De volledige naam, het adres en de NIF (identificatie- of belastingnummer) van het bedrijf of de vakman.
 • De begin- en einddata van de werkzaamheden. Laat ook een regeling opnemen voor als de werkzaamheden vertragen. Denk daarbij een bepaalde som per dag vertraging na de vooraf afgesproken opleverdatum.
 • Volledige prijs, inclusief de belastingen, en betaalmethode. Laat de begroting waar we het eerder over hadden in de overeenkomst opnemen.
 • Garantieperiode en de manier waarop je aanspraak kunt maken op de garantie.
 • Een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden en de ruimtes waarin ze plaatsvinden, van de materialen, en indien al bekend ook van het merk en de uitvoering van de gebruikte materialen of installaties.
 • Het papierwerk dat de vakman of -bedrijf voor je gaat regelen. Denk hierbij aan vergunningen, maar ook aan subsidies, zoals hierboven al besproken.
 • Andere verplichtingen voor de dienstverlener. Denk hierbij aan het schoonhouden van de straat, ingang van het gebouw en het trappenhuis, of reparaties van schade die de de vakman of het bouwbedrijf veroorzaakt tijdens de werkzaamheden.

Laat in de overeenkomst opnemen dat als de vakman of de aannemer de nodige vergunningen niet rond krijgt, je de aanbetaling terugkrijgt. Dit is wettelijk namelijk niet gegarandeerd.

De garantie kan eventueel op een apart document gegeven worden. Let erop dat het ook in dat geval getekend/gestempeld is.

Werken met een aannemer

Als je voor grotere werkzaamheden hebt besloten om gebruik te maken van een aannemer, in plaats van het zelf te coördineren, zal deze een aantal taken uitvoeren.

Om te beginnen maakt de aannemer de planning van de uitvoering van de werkzaamheden. Dit zou een gedetailleerde planning moeten zijn, met de benodigde materialen, vaklui, en vooral een beschrijving van de verschillende werkzaamheden en de data waarop deze afgerond zijn.

Zoals we eerder al gezien hebben, zal de aannemer de verschillende vergunningen regelen.

De aannemer zal het werk van de verschillende vaklui die hij (of zij) inhuurt ook opvolgen en coördineren. Hierbij is het belangrijk dat hij let op de afgesproken opleverdata van de verschillende werkzaamheden, om geen vertraging op te lopen.

De aannemer is verantwoordelijk voor het eindresultaat, en dus ook voor het kwaliteit van het werk van de verschillende vaklieden die hij aan het werk zet. Als je ergens dus niet tevreden over bent, kan je met zo’n vakman gaan praten, maar het is belangrijker dat je de aannemer aanspreekt.

Facturatie en betaling

Het is normaal een aanbetaling te doen, maar betaal zeker niet het volledige bedrag op voorhand. De aanbetaling zou maximaal zo’n 30 à 40% van het eindbedrag moeten zijn. Vervolgens kan je gedurende de werkzaamheden een of meerdere vervolgbetalingen doen. Pas als het werk volledig is afgerond, tot in de kleinste details, betaal je het laatste bedrag.

Vraag altijd om een BTW-factuur (BTW is IVA). De factuur moet de volgende informatie bevatten:

 • Volledige naam van het bedrijf en de NIF
 • Factuurdatum
 • De totale kosten van de werkzaamheden, zonder BTW
 • Het percentage BTW, de hoogte van de BTW en de prijs inclusief BTW
 • Duidelijke omschrijving van de werkzaamheden
 • De gebruikte materialen
 • Sommige bedrijven zetten de garantieperiode op de factuur. Is dat niet zo, dan gelden de hieronder genoemde termijnen
 • Een stempel en/of handtekening van de vakman of het bedrijf.

Belastingen en zwartwerk

Bij ingrijpende verbouwingen van een woonruimte voor eigen gebruik, heb je als particulier (of vereniging van eigenaren) onder voorwaarden recht op een BTW-korting. Je betaalt dan 10% in plaats van 21% BTW, als de vorige verbouwing (of de oplevering) meer dan 2 jaar ervoor was, en de materialen die de vakman zelf levert niet meer dan 40% van de totale kosten zijn die hij (of zij) in rekening brengt.  

Hou er rekening mee dat er een “werkzaamhedenbelasting” van 4% bestaat op het totaalbedrag zonder BTW. Dit heet de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Het kan interessant lijken alles zwart te betalen om deze belasting en de BTW te besparen. In Spanje is de kans ook groot dat je dit aangeboden krijgt: tussen de 10 en 15% van de Spaanse economie is zwart en in de bouw ligt dat nog een heel stuk hoger.

Maar het is niet alleen een wettelijke verplichting netjes de BTW te betalen. Als er een geschil ontstaat over de afwikkeling of de garantie, en die kans is aanwezig, begin je niets zonder BTW-factuur. Daarover hieronder meer. Bovendien heb je een BTW-factuur nodig om aanspraak te maken op bepaalde subsidies.

Garantie

Let erop dat je garantie krijgt op de werkzaamheden. Hoewel dit sowieso wettelijk verplicht is, doe je er goed aan erop toe te zien dat het specifiek vermeld staat in de geschreven overeenkomst met de vakman of het bouwbedrijf.

De garantie voor een verbouwing is hetzelfde als voor nieuwbouw. Dat betekent dat je 10 jaar garantie hebt op structurele zaken, zoals de draagstructuur van het gebouw. Voor zaken die de bewoonbaarheid beïnvloeden (vocht bijvoorbeeld, of een slecht aangelegde isolatie) is de garantie 3 jaar. En voor de afwerking, zoals het schilderwerk, is de garantie 1 jaar.

Als je een defect hebt ontdekt waarvan je binnen de garantieperiode melding doet bij de dienstverlener, maar er ontstaat een geschil waardoor het defect niet wordt opgelost, heb je tot 2 jaar na de melding om een juridische procedure in gang te zetten.

Om aanspraak te maken op de garantie, heb je een officiële factuur nodig. Als je het werk zwart hebt betaald, kan je waarschijnlijk naar je garantie fluiten.

Tijdens de werkzaamheden

En tenslotte: wees een actief deel van de verbouwing. Je moet er niet bovenop gaan zitten, maar praat veel met de aannemer en/of de vaklui. Dat hoeft niet eens altijd over de verbouwing zelf te gaan.

Het is heel Hollands om koffie te zetten voor werklui die in huis komen. Spanjaarden zijn dat niet gewend. Maar ze zullen zeer aangenaam verrast zijn als je het wel doet. Het rendement en de kwaliteit van de werkzaamheden zal er alleen maar van omhoog gaan. Bovendien is het een goede manier om met Spanjaarden en de Spaanse taal en cultuur in aanraking te komen. Met andere woorden: maak het ook gewoon leuk voor jezelf en de vaklui.

Als je niet ter plekke kunt zijn, bijvoorbeeld omdat de verbouwing plaatsvindt terwijl je zelf in Nederland of België bent, laat je dan regelmatig informeren over de voortgang. In het beste geval krijg je regelmatig wat foto’s opgestuurd.

Een soepele communicatie stelt je bovendien in staat om tijdig aan te geven als er zaken zijn waar je wat minder tevreden over bent. Het is beter deze zo vroeg mogelijk aan te pakken.

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan contact met ons op. Dat kan per mail, op info@yourcatalancontact.com, of via ons contactformulier.

Blijf je graag op de hoogte van onze laatste publicaties? Dan kan je je inschrijven op onze mailinglijst. Ook kan je ons volgen op facebook. Deze maand blijven we voornamelijk publiceren over verbouwen van vastgoed in Spanje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *