Valkuil: verplichte aangifte inkomstenbelasting voor tweede huis in Spanje

Het is een van de grote valkuilen voor de bezitters van een tweede huis in Spanje: de verplichte aangifte van de inkomstenbelasting, zelfs als je de woning niet verhuurt. Het klinkt vreemd maar een bepaalde logica zit er wel achter. Een paar maanden geleden hebben we hier aandacht aan besteed in ons artikel Een tweede huis in Spanje en de belastingen.

In het kort: als je een huis bezit dat je niet verhuurt, slaat de Spaanse staat je aan voor de fictieve huurwaarde. Met andere woorden: je betaalt belastingen over inkomsten die je van het huis zou hebben gehad, als je het toch had verhuurd. Dit is precies dezelfde logica die de Nederlandse fiscus hanteert bij box 3. Daar betaal je namelijk belasting over een fictief rendement van je vermogen. En ook de Belgische belastingen volgen dezelfde logica bij de aangifte personenbelasting met betrekking tot je tweede huis in Spanje.

Het gaat zonder verdere toelichting dat als je het tweede huis wel verhuurt, je natuurlijk ook aangifte van de inkomstenbelasting in Spanje in moet vullen.

De inkomstenbelasting voor niet-inwoners noemt IRNR, Impuestos de Renta de No Residentes. In dit artikel bekijken we hoe je deze aangifte in Spanje precies moet doen. Let op: de informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld als er geen commerciële activiteiten in het pand plaastvinden, en dit ook niet commerciëel voor vakantie of bewoning wordt verhuurd.

tweede huis aangifte inkomstenbelasting

Wat is de IRNR precies?

Zoals gezegd is de IRNR de inkomstenbelasting voor no residentes, oftewel mensen die hun fiscale woonplaats niet in Spanje hebben. Hoe komt het dat sommige van die mensen tòch in Spanje belasting moeten betalen?

Daarvoor bekijken we eerst hoe het zit met je fiscale woonplaats en de belastingen. Dit is geregeld in de dubbelbelastingverdragen.

Dubbelbelastingverdragen

Tussen de meeste landen in Europa bestaan er zogenaamde dubbelbelastingverdragen. Zo ook tussen Spanje en Nederland, en tussen Spanje en België. Een dubbelbelastingverdrag voorkomt dat je twee keer belasting betaalt voor een en hetzelfde feit. De afspraak is dat het land waar een persoon zijn of haar fiscale woonplaats heeft alle belastingen int. Behalve voor onroerend goed: die belastingen heft het land waar het vastgoed zich bevindt.

Hoe kan het dan zo zijn dat je op je Nederlandse belastingaangifte in box 3, en in België op de aangifte van de personenbelasting toch je tweede woning op moet geven?

De Nederlandse en Belgische belastingen rekenen de mogelijke inkomsten uit deze tweede woning mee voor de belastingvoet. Als die eenmaal is bepaald, kan je het bedrag weer aftrekken. Je betaalt dus geen belasting in Nederland of België over je tweede woning in Spanje. Maar je belastingvoet in Nederland of België gaat wel omhoog. Hierdoor betaal je mogelijk meer belasting over alle andere inkomsten die wèl in die landen belast worden.

Merk hierbij trouwens op dat het de Belgische en Nederlandse belastingen niet interesseert of je de woning daadwerkelijk verhuurt. Je moet de fictieve inkomsten opgeven, of je verhuurt of niet, net als in Spanje voor de IRNR.

Nog een kleine kanttekening: IRNR moet je betalen in het gehele Spaanse grondgebied. Hoewel Navarra en het Baskenland een eigen belastingstelsel hebben, betaal je daar als huiseigenaar die niet in Spanje woont dus niet aan de regionale belastingen, maar aan hacienda, het Spaanse ministerie van financiën.

IRNR als je de woning niet verhuurt

Komen we bij het volgende punt. Je moet inkomstenbelasting over de woning betalen, ook als je die niet verhuurt. Dit is minder vreemd dan het klinkt. Nederlanders kennen dit als het huurwaardeforfait en zoals we hebben gezien wordt dit ook toegepast bij het invullen van box 3. Ook in de Belgische personenbelasting gebeurt er iets vergelijkbaars.

De logica in Nederland was bij de invoering van het huurwaardeforfait dat een huiseigenaar geen huur betaalt en zo geld uitspaart… In Spanje was het argument dat de staat geen inkomsten mis hoeft te lopen omdat een huiseigenaar een huis leeg laat staan. Hoe dan ook, zeker is dat deze constructie zwart verhuren een stuk minder aantrekkelijk maakt.

Hoogte belastingen over de tweede woning als je die niet verhuurt

De vraag die iedereen natuurlijk op de lippen brandt, is: “hoeveel moet ik dan betalen?”

De berekening van de IRNR bestaat uit 2 stappen.

Eerst worden de fictieve huuropbrengsten berekend. Hiervoor wordt van de kadastrale waarde (in het artikel over de IBI leggen we uit wat dat is) een percentage aangehouden. Voor woningen waarvan de kadastrale waarde is herzien de laatste 10 jaar voor de aangifte, is dit percentage 1,1% (dit geldt voor de meeste gevallen). Voor woningen waarvan die waarde niet is herzien, geldt een percentage van 2%. Als het vastgoed geen kadastrale waarde heeft (erg zeldzaam), gaat het om 1,1% van de helft van de aankoopprijs (0,55% dus).

De hoogte van de inkomstenbelasting is 19% van dit fictieve inkomen uit verhuur.

Voorbeeld: je hebt een tweede woning met een kadastrale waarde van 120.000 euro. De fictieve verhuurinkomsten van die woning zijn dan 1320 euro (1,1% van 120.000). Daar ben je 19% aan inkomstenbelasting over verschuldigd, oftewel 250,18 euro.

Hoogte belastingen over de tweede woning als je die wel verhuurt

Als je de woning wel verhuurt, betaal je gewoon 19% belasting over je netto huurinkomsten.

Dit betekent dat je van de bruto huuropbrengsten een aantal gemaakte kosten mag aftrekken. Denk hierbij ondermeer aan reparatie- en onderhoudskosten, commissie van het verhuurbedrijf en kosten van de keyholder. Er zijn zelfs financieringskosten en afschrijvingen die je onder bepaalde voorwaarden in mindering mag brengen.

Gevolgen van het niet betalen

Als je geen aangifte doet van inkomstenbelasting over je tweede huis, kan je in de problemen komen bij de verkoop ervan. De belastingdienst trekt dan namelijk na of je wel netjes aangifte hebt gedaan van de IRNR. Dat is het moment dat je dus de naheffingen en de boetes kunt verwachten. De “verjaringstermijn” is vier jaar.

Vermogensbelasting

Let op: mogelijk moet je jaarlijks ook vermogensbelasting betalen over je tweede woning. In het artikel Een tweede huis in Spanje en de belastingen leggen we uit hoe dat zit.

Inschrijven bij de Spaanse belastingdienst

Belgen en Nederlanders die zich permanent in Spanje vestigen, moeten zich bij de Policía Nacional inschrijven als buitenlandse inwoners. In de volksmond is dit beter bekend als de “permanente NIE” of de “residencia” aanvragen.

Inschrijven als buitenlandse inwoner moet je doen als je 3 maanden aaneengesloten, of langer, in Spanje verblijft. Als je dit doet, geeft de Policía Nacional je ook op aan de belastingdienst.

Als je dus niet drie maanden aaneengesloten in Spanje verblijft, schrijft niemand je automatisch in bij de belastingen. Dit is natuurlijk het geval voor de meeste eigenaren van een twee woning. Je zult je dus zelf moeten inschrijven. Hiervoor heb je modelo 030 nodig. Dat formulier vind je hier. Je kunt het zelf invullen, maar het is een goed idee om een gestor in dienst te nemen. Deze kan dan niet alleen de inschrijving voor je doen, maar ook de aangifte.

Als je besluit om dit zelf te doen, moet je een afspraak maken bij een kantoor van Agencia tributaria. Die afspraak maak je door middel van deze link. Probeer dit niet te doen in de periode van april tot en met juni. Dan doen alle Spanjaarden namelijk inkomstenbelasting en heeft het Agencia tributaria het erg druk. Als het je al lukt dan een afspraak te maken, roept het waarschijnlijk de nodige ergernis op omdat de ambtenaren het stof uit hun schoenen lopen.

Aangifte doen voor de inkomstenbelasting over het tweede huis

Als het vastgoed op meerdere namen staat, moet elke bezitter een aparte aangifte doen over het proportionele deel. Als de woning dus bijvoorbeeld van een echtpaar is en beide echtelieden staan op de eigendomsakte, dan doet elk aangifte voor 50% van de waarde van het vastgoed.

Let goed op of het vastgoed dat je bezit wel echt een enkel object is. Als de garages en de bergruimtes apart op de IBI staan, de onroerendgoedbelasting van de gemeente, moet je voor elk van deze gebouwen een aparte aangifte doen. Let ook op de periode waarover je belasting moet betalen. Als je het vastgoed tijdens het jaar hebt gekocht waarover je aangifte gaat doen, betaal je enkel voor de maanden dat je het bezat. Als je het bijvoorbeeld per 1 juli hebt gekocht, betaal je dus maar 50% (6/12).

Als je de woning niet verhuurt, kan je aangifte doen gedurende bijna het gehele jaar volgend op het kalenderjaar waarover je aangifte moet doen (tot 23 december). Als je besluit dit zelf te doen (hieronder bespreken we in het kort of dat mag en of het een goed idee is), dan moet je eerst een afspraak maken. Aangifte doe je door middel van het formulier modelo 210.

Gestor of vertegenwoordiger

Als je slechts een enkel vastgoed bezit in Spanje, terwijl je niet in het land woont, kan je wettelijk gezien zelf de aangifte doen. Desalniettemin is het verstandiger de aangifte door een gestor of een vertegenwoordiger te laten doen. Temeer omdat de Spaanse belastingen geen post naar het buitenland versturen.

Als je twee of meer woningen in Spanje bezit, ben je wel verplicht een gestor of vertegenwoordiger in te schakelen.

Ondersteuning

Heb je hulp nodig bij het vinden van een goede gestor of administrator om deze zaken voor je te regelen? Of heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. Ook voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande artikel kan je ons bereiken via ons contactformulier of door een mail te sturen naar info@yourcatalancontact.com.

Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwe artikelen over de Spaanse bureaucratie? Hou dan onze website goed in de gaten of volg ons op facebook! Je kan je natuurlijk ook opgeven voor onze mailinglijst. Zo ontvang je als eerste onze nieuwe artikelen in je inbox.

Als je een tweede woning bezit in Spanje, terwijl je er niet belastingplichtig bent, moet je over deze tweede woning tòch inkomstenbelasting betalen. Deze belasting heet IRNR.

Verhuur je de woning niet, dan betaal je een keer per jaar. Doe je dat wel, dan doe je vier keer per jaar aangifte.

Wij kunnen deze aangiftes voor je verzorgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *