Belastingen in Spanje: een compleet overzicht

Als je in Spanje gaat wonen, of er zaken moet regelen, krijg je vroeg of laat te maken met de belastingen daar. Die werken enigszins anders dan in Nederland of België. Het is dus handig er een overzicht van te hebben om te weten waar je aan toe bent.

In dit artikel zullen we proberen een overzicht te geven van de belangrijkste belastingen zoals die van toepassing zijn op personen in 2024. Dit doen we zowel voor mensen met hun fiscale residentie in Spanje, als personen die niet-resident zijn. We zullen niet ingaan op belastingen die van toepassing zijn op bedrijven, of rechtstreeks te maken hebben met activiteit als ZZP-er.

¿Benieuwd? ¡Vamos!

belastingen spanje

Belastingen in Spanje

Belastingen in Spanje zijn de op drie na hoogste van de hele EU, na België, Denemarken en Zweden. De tijden dat je er meer geld overhield omdat de belastingen aanmerkelijk lager waren, zijn dus voorbij. Bovendien kijkt de belastingdienst ook steeds strenger toe op de inning ervan. Ontduiken, wat vroeger eerder de regel leek, is steeds moeilijker.

Net als in de meeste andere landen, heft Spanje directe en indirecte belastingen. Directe belastingen doe je zelf aangifte van en draag je af, zoals bijvoorbeeld inkomstenbelasting. Indirecte belastingen zijn een percentage dat je betaalt over transacties of het gebruik van iets, zoals bijvoorbeeld de BTW.

Zoals gezegd zijn er belastingen die een natuurlijk persoon betaalt, en andere belastingen die rechtspersonen af moeten dragen (bedrijven, stichtingen, etc). Hieronder zullen we alleen op de eerste belastingen ingaan.

Een belangrijk verschil met de belastingen in Nederland en België is dat je in Spanje geen aanslag thuis ontvangt. Je moet uit eigen beweging aangifte doen. Veel Nederlanders en Belgen denken dat ze in Spanje geen belastingen hoeven te betalen omdat ze daar niets over thuis hebben ontvangen. Deze vergissing kan je duur komen te staan. Op het moment dat je wel wat thuis ontvangt, is het vaak al te laat en krijg je de nodige sancties opgelegd. Het is dus belangrijk goed op de hoogte te zijn van de belastingen die je in Spanje moet betalen, en er zelf aangifte van te gaan doen.

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste belastingen zoals die in Spanje geheven worden.

Fiscaal resident

Om te beginnen, kijken we naar de belastingen die van toepassing zijn op personen die fiscaal resident zijn in Spanje. In het kort ben je dat als je voldoet aan een van de volgende drie voorwaarden:

  • Je bent 183 dagen in een kalenderjaar, of meer, in Spanje. Let op: dit hoeft geen aaneengesloten periode te zijn. Tijdelijke verblijven in het buitenland, zoals een lang weekend weg of een paar weken vakantie, worden bovendien geteld als tijd die je wèl in Spanje doorbrengt.
  • De kern van je financiële belangen is in Spanje. Dit gaat bijvoorbeeld op als je voor een Spaanse werkgever werkt die alle kantoren in Spanje heeft, maar door zakenreizen breng je minder dan 183 dagen in Spanje door. In dat geval moet je nog steeds in Spanje belastingaangifte doen voor de IRPF.
  • Je partner met wie je een huwelijksverbond of een geregistreerd partnerschap hebt, en/of een minderjarig kind woont in Spanje.

Het kan zijn dat je om wat voor reden dan ook in Nederland of België ook als belastingplichtig aan wordt gemerkt. Door belastingverdragen van deze landen met Spanje, hoef je echter niet twee maal belasting te betalen.

Voor meer informatie over de fiscale residentie of domicilie, en of je dus inkomstenbelasting moet betalen, kan je ons artikel Fiscaal resident in Spanje: wat betekent dat? Een uitleg lezen.

Er zijn belastingen die zowel van toepassing zijn op fiscaal residenten, als hen die dat niet zijn. Daarover later meer.

Inkomstenbelasting (IRPF)

De Impuestos sobre la Renta de Personas Físicas of IRPF is de inkomstenbelasting voor natuurlijke personen. Deze belasting wordt geheven aan personen met hun fiscale residentie in Spanje. Bij de aangifte dien je al je inkomsten wereldwijd op te geven.

Het is niet mogelijk een eenduidend antwoord te geven op de vraag hoeveel inkomstenbelasting je in Spanje betaalt. De belasting bestaat uit een nationaal deel en een deel dat van de regionale overheden. Beide delen bestaan uit verschillende schalen – hoe hoger je inkomen, hoe hoger het percentage belasting dat je erover betaalt. Deze schalen hoeven niet met elkaar overeen te komen. Elke regio stelt ze zelf vast en kan dus andere bedragen hanteren dan de nationale overheid. Om grofweg een idee te geven: de laagste inkomens die aangifte moeten doen betalen zo’n 19%, en dat kan oplopen tot 48% in bepaalde regio’s voor de hoogste inkomens.

Als je in Spanje werkt, wordt elke maand een voorschot voor de belastingen ingehouden op je loon, en overgemaakt door je werkgever. Dat is ook het geval als je voor een buitenlandse werkgever werkt (en je deze situatie hebt geregulariseerd).

De aangifte van de inkomstenbelasting doe je in het voorjaar.

Voor meer informatie over de inkomstenbelasting in Spanje, kan je ons artikel Aangifte doen voor de inkomstenbelasting (IRPF) in Spanje, best makkelijk lezen.

Beckhamwet

Als je in de laatste tien jaar niet in Spanje hebt gewoond, kan je gebruik maken van de Ley Beckham of Beckhamwet. Deze biedt de mogelijkheid alleen belasting te betalen over inkomsten in Spanje zelf. Onder deze regeling ben je echter geen fiscaal resident in Spanje en kan het dus zijn dat je in een ander land ook belastingplichtig bent. In ons artikel Ley Beckham: een regeling om minder inkomstenbelasting te betalen lees je hier meer over.

Niet fiscaal resident

Als je niet aan de voorwaarden voldoet om fiscaal resident te zijn, en je dus waarschijnlijk fiscaal resident bent in Nederland of België, zijn er toch een aantal belastingen waar je in Spanje rekening me moet houden. Om te beginnen is dat de IRNR, de Impuestos sobre la Renta de No-Residentes. Daarnaast zijn er belastingen zowel gelden voor personen die fiscaal resident zijn in Spanje, als hen die dat niet zijn. Daarover later meer.

Inkomstenbelasting voor niet-residenten (IRNR)

Dit zal veel mensen vreemd in de oren klinken: niet in Spanje wonen maar er toch inkomstenbelasting moeten betalen. Dit is voornamelijk van toepassing op bezitters van een tweede woning in het land. Wat belast wordt zijn de verhuurinkomsten van die woning.

Maar let op: ook als je de woning niet verhuurt, dien je IRNR te betalen. Dit is te vergelijken met het huurwaardeforfait. Ook in de Belgische personenbelasting gebeurt er iets vergelijkbaars. Je betaalt dan belasting over fictieve huurinkomsten.

We leggen dit uitgebreid uit in ons artikel Valkuil: verplichte aangifte inkomstenbelasting voor tweede huis in Spanje.

Belastingen voor zowel fiscaal residenten als niet-residenten

Een aantal belastingen zijn van toepassing voor iedereen die bepaalde zaken in Spanje heeft. Wat er wordt belast kan wel verschillen al naar gelang je fiscaal resident bent of niet. In de meeste gevallen gaat het om belastingen op onroerend goed en kapitaal, en op de verkoop daarvan.

Vermogensbelasting

Iedereen die in Spanje een vorm van vermogen bezit, moet mogelijk vermogensbelasting betalen. Dit is een belasting die we in Nederland en België niet (meer) kennen.

Als je fiscaal resident bent in Spanje, betaal je dit over je wereldwijde bezittingen. Als je in het buitenland fiscaal resident bent, betaal je dit enkel voor bezittingen in Spanje zelf. Denk hierbij aan onroerend goed, maar ook aan roerende goederen als auto’s, boten, juwelen of kunst. Ook spaargeld en beleggingen kunnen hieronder vallen.

Er bestaan grote verschillen in deze belasting al naar gelang de regio waar je aangifte doet. Over het algemeen is er een vrijstelling tot €700.000, maar in Catalonië bijvoorbeeld is dat maar €500.000. Daarbij komt een extra vrijstelling van voor je hoofdwoning. Dit is in de meeste regio’s €300.000, maar in bijvoorbeeld Aragón is dat €400.000. Er zijn regio’s in Spanje waar alle vermogen vrijgesteld is van deze belastingen, zoals bijvoorbeeld Madrid.

Het gaat om een individuele belasting, waarvan je geen gedeelde aangifte kunt doen met je partner. Wel mag je de totale waarde van zaken die op beide namen staan door tweeën delen, en elk over slechts de helft aangifte doen.

Het gaat om een progressieve belasting, die oploopt van 0,2% tot 2,5% (en in sommige regio’s zelfs tot 3,5%).

Kapitaalwinstbelasting

De winstbelasting over kapitaal (Impuesto sobre las ganancias del capital) betaal je over de winst die je behaalt in de verkoop van eigendommen. Onder winst verstaat men dan het verschil tussen de aankoop- en de verkoopprijs. Voor de meeste mensen is deze belasting vooral van toepassing op de verkoop van onroerend goed.

Voor deze belasting maakt het niet uit of je fiscaal resident bent in Spanje of niet. Personen met hun fiscale residentie in Spanje kunnen de meerwaardebelasting verrekenen met de IRPF. Als je fiscale residentie elders is, verreken je die met de IRNR.

Let op: voor veel mensen die hun huis in Nederland of België verkopen en hetzelfde jaar nog naar Spanje verhuizen, kunnen deze belastingen een erg ongename en vooral dure verrassing opleveren. Voor meer informatie over deze belasting kan je ons artikel Overdrachtsbelasting, Plusvalía en winstbelasting: een uitleg lezen.

Overdrachtbelasting

Betaalt de verkoper belasting over de meerwaarde bij de verkoop van onroerend goed, de koper betaalt op dat moment overdrachtbelasting. Deze heet Impuesto de Transmisiones Patrimoniales of ITP.

Elke regio stelt zelf het percentage vast dat je betaalt bij de aankoop van een woning. Regio Valencia, met daarin de provincies Alicante, Valencia en Castellón is daarbij de duurste. De belastbare waarde wordt vastgesteld door het kadaster (let op, het gaat om een andere waarde dan de kadastrale waarde).

Over deze belasting vind je ook meer informatie in ons artikel Overdrachtsbelasting, Plusvalía en winstbelasting: een uitleg.

Erf- en schenkbelasting

De erfbelasting is van belang voor zowel fiscaal residenten als personen die dat niet zijn. Iedere persoon die een erfenis ontvangt en waarin Spanje betrokken is, hetzij omdat de persoon er woont, hetzij omdat de erfenis daar vandaan komt, krijgt hiermee te maken. Hetzelfde geldt voor schenkingen of inkomsten uit een levensverzekering.

Deze belasting werkt anders dan in Nederland of België. Als bijvoorbeeld een echtgenoot of echtgenote overlijdt, betaal je in Spanje wel erfbelasting over hetgene dat die persoon nalaat.

Je hebt tot 6 maanden om deze belasting te voldoen. Je kan daarna een verlenging van nog eens 6 maanden vragen. In principe ontvang je de erfenis of de schenking niet tot de belasting is voldaan.

Deze belasting is per regio verschillend. Daardoor kunnen er binnen Spanje belangrijke verschillen zijn in de hoogte ervan. Alleen als je geen vaste inwoner bent van een van de regio’s, of minder dan 5 jaar, dan geldt de nationale wetgeving hiervoor.

Er bestaat een groot aantal bonificaties, waarbij een deel van het bedrag vrij is gesteld van deze belasting. Omdat het om een vrij complexe belasting gaat, is het aan te raden een gestor in dienst te nemen in het geval je een erfenis of schenking wilt regelen. Indien er twee landen belasting willen heffen, bijvoorbeeld omdat het over een tweede woning gaat van iemand die fiscaal resident in Nederland of België is, is dit zelfs noodzakelijk.

Deze belastingen in Spanje zijn daarnaast dermate complex, dat we er hier niet verder op in zullen gaan, maar er in de toekomst een apart artikel aan zullen wijden.

BTW

Voor de volledigheid moet in dit overzicht ook de BTW genoemd worden. Die heet in Spanje Impuesto sobre el valor añadido. Deze bedraagt op het vasteland en de Balearen 21%, en op de Canarische Eilanden 7%. Het verminderde tarief is op het vasteland en de Balearen 10%, met een extra gereduceerd tarief van 4%. Op de Canarische Eilanden is dat 4% en 0% respectievelijk.

Het verminderde tarief is (onder andere) van toepassing op kleine werkzaamheden in huis: schilderen, kleine verbouwingen etc.

Gemeentelijke belastingen

Bovenstaande belastingen worden voor het grootste deel door de nationale en regionale overheden geïnd. Daarnaast zijn er nog de gemeentelijke belastingen.

In het kort zijn dat voor woningbezitters de  onroerendgoedbelasting en de afvalbelasting. Daarnaast heft de gemeente ook belasting op de meerwaarde op je woning. Dit komt naast de kapitaalwinstbelasting waar we het hierboven al over hebben gehad.

Daarnaast is de wegenbelasting in Spanje een van de gemeentelijke belastingen (en aanzienlijk minder hoog dan in Nederland).

Ondersteuning of uitbesteding

Zoals meerdere keren gezegd in dit artikel, kan het afhankelijk van je situatie een goede overweging zijn je belastingaangifte door een gestor te laten doen. Dit jaar hebben wij van yourcatalancontact.com helaas geen goede gestor waar we je aan door kunnen verwijzen. Dat betekent niet dat ze er niet zijn: vraag zeker rond in je omgeving en sla Nederlandstalige krantjes en websites erop na. En als je (al) een goede gestor hebt: laat het ons zeker weten zodat we andere mensen in de toekomst door kunnen verwijzen!!

Ook als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van het bovenstaande, staan we tot jouw beschikking. Je kan ons mailen op info@yourcatalancontact.com.

Wil je samen met ons verder de Spaanse bureaucratie verkennen? Dan kan je je opgeven voor onze nieuwsbrief, en ons volgen op facebook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *